W notatce zamieszczono dane dotyczące liczby zezwoleń na pracę cudzoziemców udzielanych przez wojewodę, a także zarejestrowanych oświadczeń pracodawców o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w województwie podlaskim. W opracowaniu zaprezentowano również informacje na temat struktury zezwoleń na pracę według płci i obywatelstwa cudzoziemców, grup zawodów oraz okresu ważności zezwoleń. Źródłem powyższych danych są Ministerstwo Rozwoju,Pracy i Technologii oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku.