Przedmiotem niniejszego opracowania jest baza noclegowa turystyki i jej wykorzystanie w 2017 r. Opracowanie powstało na podstawie wyników stałego badania statystycznego GUS, prowadzonego na formularzach KT-1 z częstotliwością miesięczną. Badaniem zostały objęte obiekty zbiorowego zakwaterowania, jak również obiekty indywidualnego zakwaterowania posiadające co najmniej 10 miejsc noclegowych (kwatery prywatne/pokoje gościnne i kwatery agroturystyczne).