W opracowaniu zamieszczono ogólne dane o turystycznych obiektach noclegowych w województwie podlaskim tj. obiekty, miejsca noclegowe oraz ich wykorzystanie, korzystający z noclegów i udzielone noclegi. Zaprezentowane zostały również informacje na temat turystów zagranicznych, a także placówek gastronomicznych w turystycznych obiektach noclegowych.