Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Konkursy

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Sukces polskich uczniów na światowej arenie

Uczniowie  III Liceum Ogólnokształcącego im. K. K. Baczyńskiego w Białymstoku:  Adam Bajguz i Mateusz Markiewicz za przygotowany poster pt. Zmiany w aktywności wirusa grypy w  województwie podlaskim w Polsce w latach 2009-2013 zajęli trzecie miejsce na świecie w kategorii szkół ponadgimnazjalnych. Certyfikat przywieziony przez Pana prof. Janusza Witkowskiego (Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego) z 60-tego Światowego Kongresu Statystyki (60th World Statistics Congress) jest tego potwierdzeniem.

W konkursie uczestniczyło 8116 uczniów z 25 państw. Najwięcej uczniów do konkursu  zgłosiło się w Japonii (4600) i Irlandii (1435). W Polsce do rywalizacji przystąpiło 268  uczniów, w tym 65 uczniów z gimnazjum i 203 ze szkół ponadgimnazjalnych.

Celem konkursu jest rozwijanie umiejętności opisywania środowiska za pomocą statystyk oraz używania statystyk jako narzędzia do uczenia się o codziennym życiu. Powyższe cele wpisują się w obowiązującą podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. 2012 poz. 977), gdyż elementy statystyki opisowej wprowadzane są już na III etapie edukacyjnym na lekcjach matematyki, geografii, historii, informatyki czy wiedzy o społeczeństwie.

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy. Zapraszamy uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na spotkanie ze statystyką w nadchodzącym roku szkolnym. Indeksy czekają! Więcej o konkursie:

http://islp.edu.pl
https://www.facebook.com/feinMKS

   

Międzynarodowy Konkurs Umiejętności Statystycznych (International Statistical Literacy Project, ISLP), adresowany do uczniów  szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, przeprowadzany jest przez Stowarzyszenie Międzynarodowe na rzecz Edukacji Statystycznej (International Association for Statistical Education, IASE) od 2007 r. Za organizację polskich eliminacji do konkursu odpowiedzialna jest Fundacja Edukacji i Nauki w Białymstoku. W roku szkolnym 2014/2015 współorganizatorami konkursu są: Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku, Politechnika Białostocka, Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie, Urząd Statystyczny w Białymstoku, Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku oraz Fundacja Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji Społeczno-Pedagogicznych w Białymstoku.

Celem konkursu jest poszerzanie wiedzy z zakresu statystyki oraz rozwijanie umiejętności opisywania otoczenia za pomocą danych statystycznych.

Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody rzeczowe. Dodatkowo w kategorii szkół ponadgimnazjalnych zostaną przyznane indeksy Politechniki Białostockiej
oraz Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku.

Prace   tegorocznych   laureatów   zostaną   zaprezentowane   na  60  Światowym   Kongresie   Statystyki,   który   odbędzie    się   w   Rio  de  Janeiro
w dniach 26-31 lipca 2015 r.

Laureaci drugiej polskiej edycji konkursu ISLP

Więcej informacji na temat konkursu dostępnych jest na stronie http://www.islp.edu.pl/.

Do góry