Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Zajęcia edukacyjne

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Warsztaty dla studentów z Portalu Geostatystycznego

17 czerwca 2024 r. w siedzibie Urzędu Statystycznego w Białymstoku odbyły się warsztaty z Portalu Geostatystycznego. Ich uczestnikami byli studenci Wydziału Ekonomii i Finansów Uniwersytetu w Białymstoku. Uczestnicy zajęć zapoznali się z nowymi narzędziami Portalu Geostatystycznego. Podczas zajęć zostały zaprezentowane między innymi formy prezentacji danych na mapach w postaci kartogramów i kartodiagramów. W części praktycznej studenci mogli samodzielnie dokonać geokodowania danych, wgrywać je do menedżera zasobów oraz generować własne wizualizacje w formie kartograficznej z wykorzystaniem danych statystycznych z Banku Danych Lokalnych. Uczestnicy spotkania tworzyli także własny panel analityczny na podstawie przygotowanej bazy danych.

Eurostat – twój klucz do statystyk europejskich - warsztaty dla studentów Wydziału Ekonomii i Zarządzania UwB

10 czerwca 2024 r. w Urzędzie Statystycznym w Białymstoku odbyły się warsztaty dla studentów
Wydziału Ekonomii i Finansów Uniwersytetu w Białymstoku. Uczestnicy szkolenia mieli możliwość
zapoznania się z zadaniami i rolą Eurostatu w Europejskim Systemie Statystycznym. Podczas zajęć
zaprezentowane zostały zasoby informacyjne Eurostatu oraz formy ich prezentacji na portalu
informacyjnym. Studenci mogli zapoznać się także z funkcjonalnościami bazy danych Eurostatu
(sposobem wybierania danych i ich formatowania, pobierania oraz różnych form ich wizualizacji:
tablice, wykresy, mapy), jak też najciekawszymi produktami takimi jak np. wizualizacje i publikacje
interaktywne. Ponadto studenci mieli możliwość sprawdzenia zdobytej wiedzy poprzez samodzielne
wykonywanie zadań polegających na tworzeniu zestawień danych, ich wizualizacji oraz analizie.

 
   

Warsztaty z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego

Z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego Urząd Statystyczny w Białymstoku zorganizował w dniach 27-28 maja 2024 r. warsztaty pt.„ SMUP - narzędzie do oceny usług świadczonych na poziomie lokalnym”. Do udziału w nich zaprosił przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa podlaskiego. Podczas zajęć uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z ogólnymi informacjami o SMUP, jak też o zakresie monitorowanych usług publicznych i podstawowych funkcjonalnościach SMUP. Część praktyczna obejmowała wykonywanie  ćwiczeń z wykorzystania tych funkcjonalności. Uczestnicy tworzyli raporty wybranych usług publicznych zarówno w interfejsie podstawowym, jak i zaawansowanym. Korzystali również z metainformacji zawartych w systemie.
 

Portal Geostatystyczny - warsztaty dla studentów

W dniu 17 kwietnia 2024 r. pracownik Podlaskiego Ośrodka Badań Regionalnych przeprowadził
warsztaty dla studentów Wydziału Socjologii Uniwersytetu w Białymstoku pt. „Nowe narzędzia
i funkcjonalności w Portalu Geostatystycznym”. Uczestnicy zajęć poznali funkcjonalności Portalu
Geostatystycznego oraz dostępne narzędzia do prezentacji danych statystycznych na mapach. W
części praktycznej generowali własne wizualizacje w formie kartograficznej z wykorzystaniem
danych statystycznych z Banku Danych Lokalnych oraz tworzyli panel analityczny na podstawie
przygotowanej bazy danych.

Bank Danych Lokalnych – warsztaty dla studentów

21 marca 2024 r. pracownik Podlaskiego Ośrodka Badań Regionalnych przeprowadził warsztaty dla studentów Wydziału Socjologii  Uniwersytetu w Białymstoku . Uczestnicy zajęć mieli możliwość zapoznania się ze źródłami danych oraz funkcjonalnościami Banku Danych Lokalnych. W części praktycznej rozwiązywali zadania polegające na wyszukiwaniu danych i tworzeniu zestawień w postaci tablic oraz wizualizacji na wykresach i mapach, a następnie analizowali uzyskane dane.


Bank Danych Lokalnych – warsztaty dla studentów

6 marca 2024 r. pracownik Podlaskiego Ośrodka Badań Regionalnych przeprowadził warsztaty dla studentów Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej. Uczestnicy zajęć mieli możliwość zapoznania się ze źródłami danych oraz funkcjonalnościami Banku Danych Lokalnych. W części praktycznej rozwiązywali zadania polegające na wyszukiwaniu danych i tworzeniu zestawień w postaci tablic oraz wizualizacji na wykresach i mapach, a następnie analizowali uzyskane dane.

Eurostat – twój klucz do statystyk europejskich – warsztaty online dla kadry naukowej i studentów

8 grudnia 2023 r. pracownik Podlaskiego Ośrodka Badań Regionalnych przeprowadził 2 szkolenia on-line pt. „Eurostat – twój klucz do statystyk europejskich”. Wzięli w nich udział pracownicy naukowi oraz studenci Katedry Audytu Państwowego oraz Kontroli i Audytu Euroazjatyckiego Narodowego Uniwersytetu im. L. Gumiliewa w Astanie (Kazachstan).

Uczestnicy szkolenia mieli okazję zapoznać się z Europejskim Systemem Statystycznym, rolą Eurostatu – urzędu statystycznego Unii Europejskiej, a także polityką informacyjną Eurostatu. Uczestnicy zostali zapoznani z zasobami informacyjnymi oraz formami ich prezentowania na portalu informacyjnym Eurostatu. Przedstawione zostały funkcjonalności bazy danych Eurostatu (wybieranie danych i ich formatowanie, pobieranie oraz różne formy wizualizacji: tablice, wykresy, mapy), jak też najciekawsze produkty takie jak np. wizualizacje:„You in UE”, „Quality of life” oraz publikacje interaktywne.


Bank Danych Lokalnych – warsztaty dla studentów

6 grudnia 2023 r. pracownik Podlaskiego Ośrodka Badań Regionalnych przeprowadził warsztaty dla studentów Zakładu Biostatystyki i Informatyki Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Uczestnicy zajęć mieli możliwość zapoznania się ze źródłami danych oraz funkcjonalnościami Banku Danych Lokalnych. W części praktycznej rozwiązywali zadania polegające na wyszukiwaniu danych i tworzeniu zestawień w postaci tablic oraz wizualizacji na wykresach i mapach, a następnie analizowali uzyskane dane.

Europejski Dzień Statystyki

17 października 2023 r. w ramach obchodów Europejskiego Dnia Statystyki pracownice Wydziału Rejestrów przeprowadziły w Zespole Szkół Gastronomicznych w Białymstoku lekcje pt. „Zakładanie działalności gospodarczej krok po kroku”.

Były one skierowane do uczniów trzeciej klasy I stopnia oraz drugiej klasy II stopnia. Uczniowie obu klas zostali zapoznani z zasadami funkcjonowania krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej REGON oraz ścieżką rejestracji przedsiębiorców wpisywanych do CEIDG i KRS. Przekazano im także podstawową wiedzę z zakresu klasyfikacji wykonywanej działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności PKD 2007.

Ponadto 20 października 2023 r. pracownik Podlaskiego Ośrodka Badań Regionalnych przeprowadził zajęcia edukacyjne pt. „Statystyka wokół nas” w Szkołach Podstawowych Nr 43 oraz 49 w Białymstoku, jak również w Szkole Podstawowej w Sobolewie. W lekcjach wzięło udział 55 uczniów z klas pierwszych.

Podczas lekcji dzieci dowiedziały się na czym polega praca statystyka. W trakcie zajęć uczniowie zbierali informacje m.in. na temat różnych grup zwierząt oraz ulubionych dyscyplin sportowych, a następnie razem z prowadzącym notowali uzyskane wyniki w tabeli oraz na wykresie. Uczniowie bardzo chętnie i aktywnie uczestniczyli w przeprowadzonych lekcjach.

Zasoby informacyjne polskiej statystyki publicznej - gala podsumowująca VI ogólnopolską edycję Międzynarodowego Konkursu Umiejęt

22 kwietnia 2023 r. pracownik Informatorium Statystycznego przeprowadził wykład w formie online pt. „Zasoby informacyjne polskiej statystyki publicznej”. Był on skierowany do uczestników gali podsumowującej VI ogólnopolską edycję Międzynarodowego Konkursu Umiejętności Statystycznych, podczas której uczniowie i studenci prezentowali wyniki przeprowadzonych badań na plakatach naukowych.

Głównym celem zajęć było przedstawienie słuchaczom źródeł danych statycznych tj. Portalu Informacyjnego Głównego Urzędu Statystycznego, Banku Danych Lokalnych, Banku Danych Makroekonomicznych, Portalu Geostatystycznego oraz Banku Danych Polska. Uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z podstawowymi możliwościami oraz sposobami wyszukiwania danych.

Bank Danych Lokalnych – warsztaty dla studentów Instytutu Socjologii Uniwersytetu w Białymstoku

W dniu 30 marca 2023 r. odbyły się warsztaty dla dwóch grup studentów Instytutu Socjologii Uniwersytetu w Białymstoku. Uczestnicy zajęć poznali funkcjonalności Banku Danych Lokalnych oraz ćwiczyli swoje umiejętności posługiwania się bazą danych. Pracownik Informatorium Statystycznego prowadzący szkolenie omówił zakres przedmiotowy i terytorialny oraz źródła danych BDL. Uczestnikom zajęć zostały zaprezentowane sposoby wyszukiwania, wyboru i zapisu informacji. Zostały omówione możliwości prezentacji wyników badań w postaci tabelarycznej, na wykresach i mapach. W części praktycznej uczestnicy szkolenia generowali i analizowali uzyskane dane. Studenci byli w szczególności zainteresowani kategorią Narodowe Spisy Powszechne i stanem zasilenia danych z NSP 2021.

Zasoby informacyjne polskiej statystyki publicznej - wykład na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej

23 marca 2023 r. na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej pracownik Informatorium Statystycznego wygłosił wykład na temat „Zasoby informacyjne polskiej statystyki publicznej”. W spotkaniu udział wzięli zarówno studenci, jak i pracownicy naukowi Wydziału. Głównym celem zajęć było przekazanie uczestnikom informacji na temat systemów udostępniania danych w statystyce publicznej. Podczas wykładu słuchaczom zostały zaprezentowane: Bank Danych Lokalnych, Bank Danych Makroekonomicznych, Dziedzinowe Bazy Wiedzy, Portal Geostatystyczny oraz Dashboard Gospodarczy. Słuchacze mieli możliwość zapoznania się z podstawowymi funkcjonalnościami oraz sposobami wyszukiwania i prezentowania danych w każdej z omawianych baz.

Bank Danych Lokalnych – warsztaty dla studentów Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku

11 marca 2023 r. odbyły się warsztaty dla studentów V roku Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku. Uczestnicy zajęć poznali funkcjonalności Banku Danych Lokalnych oraz ćwiczyli swoje umiejętności posługiwania się bazą danych. Pracownik Informatorium Statystycznego prowadzący szkolenie omówił zakres przedmiotowy i terytorialny oraz źródła danych BDL. Uczestnikom zajęć zostały zaprezentowane sposoby wyszukiwania, wyboru i zapisu informacji. Zostały omówione możliwości prezentacji wyników badań w postaci tabelarycznej, na wykresach i mapach. W części praktycznej uczestnicy szkolenia generowali i analizowali uzyskane dane.

Zajęcia edukacyjne Mały statystyk

W dniu 1 marca 2023 r. przedstawiciele Urzędu Statystycznego w Białymstoku przeprowadzili zajęcia edukacyjne w grupie 5-latków z Przedszkola Samorządowego Nr 39 w Białymstoku. Podczas spotkania wytłumaczono dzieciom co to są badania ankietowe, w jaki sposób się je przeprowadza oraz czemu służą dane uzyskane na ich podstawie. Następnie, wspólnie z prowadzącym, przedszkolaki tworzyły proste tabele i wykresy wykorzystując dane, które same zebrały. Dzieci aktywnie i z dużym zaangażowaniem brały udział w prowadzonych zajęciach.

Na zakończenie uczestnicy otrzymali upominki z logo NSP 2021 oraz dyplom.

Europejski Dzień Statystyki

W dniach 20 i 27 października 2022 r. w ramach obchodów Europejskiego Dnia Statystyki pracownik Podlaskiego Ośrodka Badań Regionalnych Urzędu Statystycznego w Białymstoku przeprowadził zajęcia edukacyjne w Dwujęzycznej Prywatnej Szkole Podstawowej im. Antoniego Bućko w Wasilkowie. W lekcjach wzięło udział 85 uczniów z klas od pierwszej do siódmej.

Najmłodsi uczniowie uczestniczyli w zajęciach pt. „Statystyka wokół nas”. Podczas lekcji dzieci dowiedziały się jak wygląda praca statystyka. W trakcie zajęć uczniowie zbierali informacje m.in. na temat ulubionej dyscypliny sportowej i liczby rodzeństwa. Następnie razem z prowadzącym notowali uzyskane wyniki w tabelach, a także tworzyli proste wykresy.

Lekcje pt. „Statystyka nie musi być trudna” skierowane były do starszych uczniów. W trakcie zajęć dzieci zbierały informacje na temat pory roku ich urodzenia, po czym na podstawie zebranych wyników tworzyły tabele i różnego typu wykresy tj. słupkowy, liniowy oraz kołowy. Następnie uczniowie dokonywali analizy uzyskanych wyników.

Z kolei najstarsi uczniowie, biorący udział w zajęciach pt. „Statystyka w praktyce”, mieli możliwość zapoznania się z podstawowymi kartograficznymi metodami prezentowania danych tj. kartogramem oraz kartodiagramem. Młodzież analizowała i interpretowała dane dotyczące gęstości zaludnienia w gminach województwa podlaskiego. Wspólnie z prowadzącym analizowała także zestawienia danych z zakresu demografii.

Zakładanie działalności gospodarczej krok po kroku

W dniu 24.10.2022 r. pracownice Wydziału Rejestrów Urzędu Statystycznego w Białymstoku przeprowadziły w Zespole Szkół Gastronomicznych w Białymstoku zajęcia edukacyjne pt. „Zakładanie działalności gospodarczej krok po kroku”.

Były one skierowane do klas drugich Branżowej Szkoły I oraz II stopnia. Uczniowie obu klas zostali zapoznani z zasadami funkcjonowania krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej REGON oraz ścieżką rejestracji przedsiębiorców wpisywanych do CEIDG i KRS. Przekazano im także podstawową wiedzę z zakresu klasyfikowania wykonywanej działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności PKD 2007.

Na zakończenie zajęć uczniom zostały przekazane gadżety promujące oba spisy.

Statystyka wokół nas

W dniu 30 września br. pracownik Podlaskiego Ośrodka Badań Regionalnych Urzędu Statystycznego w Białymstoku przeprowadził zajęcia edukacyjne pt. „Statystyka wokół nas”. Wzięło w nich udział 42 uczniów z klasy pierwszej i drugiej ze Szkoły Podstawowej nr 6 im. J. Iwaszkiewicza w Białymstoku.

Podczas lekcji dzieci dowiedziały się jak wygląda praca statystyka. W trakcie pierwszej części spotkania uczniowie zbierali informacje na temat ulubionej dyscypliny sportu oraz liczby rodzeństwa. Następnie razem z prowadzącym dzieci notowały uzyskane wyniki w tabeli, a także tworzyły proste wykresy. Uczniowie bardzo chętnie i aktywnie uczestniczyli w przeprowadzonej lekcji. Dużą radość sprawiły im także drobne upominki, które otrzymały na zakończenie zajęć.

Zajęcia edukacyjne Mały statystyk

W dniach 12, 13 i 21 września 2022 r. pracownik Podlaskiego Ośrodka Badań Regionalnych Urzędu Statystycznego w Białymstoku przeprowadził zajęcia edukacyjne pt. „Mały statystyk”. Zajęcia skierowane były do dzieci z trzech przedszkoli: Przedszkola Samorządowego nr 47 Z Uśmiechem w Białymstoku, Przedszkola Samorządowego nr 52 Kubusia Puchatka w Białymstoku oraz Przedszkola Samorządowego nr 25 Kraina Uśmiechu w Białymstoku. W zajęciach wzięło udział 165 przedszkolaków.

Podczas zajęć dzieciom zostały przekazane podstawowe informacje o pracy statystyka. Wspólnie z prowadzącym przedszkolaki tworzyły proste tabele i wykresy wykorzystując dane dotyczące rodzeństwa oraz posiadanych zwierząt domowych. Dzieci aktywnie i z dużym zaangażowaniem brały udział w prowadzonych zajęciach. Na zakończenie dzieci otrzymały upominki z logo NSP 2021.

Statystyka wokół nas

W dniu 6 czerwca 2022 r.  z okazji Dnia Dziecka pracownik Podlaskiego Ośrodka Badań Regionalnych przeprowadził zajęcia edukacyjne „Statystyka wokół nas”. W lekcji udział wzięli uczniowie klasy I Szkoły Podstawowej w Kleosinie. Dzieci dowiedziały się czym jest statystyka, kim jest statystyk oraz na czym polega jego praca. Wspólnie z osobą prowadzącą tworzyły i omawiały wykres oraz uzupełniały tabelę, wpisując do niej wyniki przeprowadzonych obserwacji. Uczniowie wzięli również udział w specjalnie przygotowanym dla nich „mini spisie ludności”.

W podziękowaniu za aktywne uczestnictwo w zajęciach dzieci otrzymały drobne upominki.

I Interdyscyplinarna Studencka Konferencja Naukowa „Statystyka na co dzień”

W dniu 31 maja 2022 r. odbyła się I Interdyscyplinarna Studencka Konferencja Naukowa „Statystyka na co dzień”. Organizatorem tego wydarzenia był Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej. Patronat honorowy nad Konferencją objął Urząd Statystyczny w Białymstoku. Wydarzenie adresowane było do studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz słuchaczy szkół doktorskich. Konferencja przeprowadzona została w formie zdalnej.

Pani dr hab. Dorota Wyszkowska – Zastępca Dyrektora Urzędu Statystycznego w Białymstoku przywitała uczestników Konferencji oraz przedstawiła możliwości, jakimi dysponuje statystka publiczna, jednocześnie zachęcała słuchaczy do korzystania z jej zasobów.

W kolejnej części pracownik Podlaskiego Ośrodka Badań Regionalnych przeprowadził szkolenie poświęcone zasobom informacyjnym polskiej statystyki publicznej. Uczestnikom zaprezentowane zostały funkcjonalności Banku Danych Lokalnych - największej w Polsce bazy danych o gospodarce, społeczeństwie i środowisku. Ponadto słuchacze zostali zapoznani z możliwościami Portalu Geostatystycznego służącego do prezentacji danych statystycznych w ujęciu przestrzennym. Pokrótce przedstawione zostały również zagadnienia dostępne w bazie Demografia.

„Eurostat – twój klucz do statystyk europejskich” - 26 kwietnia 2022 r.

W dniu 26 kwietnia 2022 r.  pracownik Podlaskiego Ośrodka Badań Regionalnych przeprowadził szkolenie on-line pt. „Eurostat – twój klucz do statystyk europejskich”. W spotkaniu wzięli udział studenci Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej. Uczestnicy szkolenia dowiedzieli się co to jest Europejski System Statystyczny, jaka jest rola Eurostatu – urzędu statystycznego Unii Europejskiej, a także jaka jest polityka informacyjna Eurostatu. Ponadto studenci poznali zasoby informacyjne oraz formy ich prezentowania na portalu informacyjnym Eurostatu. Przedstawione zostały funkcjonalności bazy danych Eurostatu (wybieranie danych i ich formatowanie, pobieranie oraz różne formy wizualizacji: tablice, wykresy, mapy), jak też najciekawsze produkty Eurostatu m.in. interaktywne infografiki (Visualisations and Tools) oraz ciekawostki statystyczne Eurostatu (What’s new?).  

„Eurostat – twój klucz do statystyk europejskich” - 26 lutego oraz 5 i 9 marca 2021 r.

W dniach 26 lutego oraz 5 i 9 marca 2021 r.  pracownicy Podlaskiego Ośrodka Badań Regionalnych przeprowadzili szkolenia on-line pt. „Eurostat – twój klucz do statystyk europejskich”. W spotkaniach wzięli udział studenci Grodzieńskiego Uniwersytetu Państwowego im. J. Kupały. Uczestnicy szkolenia dowiedzieli się co to jest Europejski System Statystyczny, jaka jest rola Eurostatu – urzędu statystycznego Unii Europejskiej, a także jaka jest polityka informacyjna Eurostatu. Ponadto studenci poznali zasoby informacyjne oraz formy ich prezentowania na portalu informacyjnym Eurostatu. Przedstawione zostały funkcjonalności bazy danych Eurostatu (wybieranie danych i ich formatowanie, pobieranie oraz różne formy wizualizacji: tablice, wykresy, mapy), jak też najciekawsze produkty Eurostatu m.in. interaktywne infografiki (Visualisations and Tools) oraz ciekawostki statystyczne Eurostatu (What’s new?).  

Bank Danych Lokalnych – warsztaty online dla studentów kierunku Biostatystyka Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

W dniu 20 stycznia 2021 r. odbyło się kolejne szkolenie online skierowane do studentów kierunku Biostatystyka Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Uczestnicy warsztatów poznali funkcjonalności Banku Danych Lokalnych oraz ćwiczyli swoje umiejętności posługiwania się bazą danych. Pracownik Informatorium Statystycznego prowadzący szkolenie omówił zakres przedmiotowy i terytorialny oraz źródła danych BDL. Uczestnikom zajęć zostały zaprezentowane sposoby wyszukiwania, wyboru i zapisu informacji.

Eurostat – twój klucz do statystyk europejskich - 18 i 22 grudnia 2020 r. oraz 13 stycznia 2021 r.

W dniach 18 i 22 grudnia 2020 r.  oraz 13 stycznia 2021 r. pracownik Informatorium Statystycznego przeprowadził szkolenia on-line pt. „Eurostat – twój klucz do statystyk europejskich”. W spotkaniach wzięli udział studenci Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Uczestnicy szkolenia dowiedzieli się co to jest Europejski System Statystyczny, jaka jest rola Eurostatu – urzędu statystycznego Unii Europejskiej, a także jaka jest polityka informacyjna Eurostatu. Ponadto studenci poznali zasoby informacyjne oraz formy ich prezentowania na portalu informacyjnym Eurostatu. Przedstawione zostały funkcjonalności bazy danych Eurostatu (wybieranie danych i ich formatowanie, pobieranie oraz różne formy wizualizacji: tablice, wykresy, mapy), jak też najciekawsze produkty Eurostatu m.in. interaktywne infografiki (Visualisations and Tools) oraz ciekawostki statystyczne Eurostatu (What’s new?).    

„Portal Geostatystyczny - narzędzie do przestrzennej wizualizacji danych statystycznych” – 10 i 13 listopada 2020 r.

W dniach 10.11.2020 r. oraz 13.11.2020 r. odbyły się kolejne zajęcia w formie online z zaplanowanego cyklu szkoleń skierowanych do studentów oraz pracowników naukowych Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

Podczas zajęć pod tytułem „Portal Geostatystyczny - narzędzie do przestrzennej wizualizacji danych statystycznych” słuchaczom zaprezentowano między innymi metody prezentacji zjawisk tematycznych w postaci kartograficznej (za pomocą kartogramów i kartodiagramów) oraz zawartość modułów „Przeglądarka danych geostatystycznych” oraz „Prezentacje w siatkach kilometrowych”.

W szkoleniu wzięły udział dwie grupy słuchaczy - łącznie ponad 30 osób.

Światowy Dzień Statystyki - 20 października 2020 r.

W związku z obchodami Światowego Dnia Statystyki, w dniu 20 października 2020 r. Urząd Statystyczny w Białymstoku przeprowadził szkolenie on-line pt.: „Bank Danych Lokalnych jako nowoczesny instrument udostępniania danych statystycznych”. Wzięli w nim udział studenci Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Uczestnikom zaprezentowane zostały zasoby i funkcjonalności, największej w Polsce, bazy danych o gospodarce, społeczeństwie i środowisku. Ponadto omówiono podstawowe zagadnienia dotyczące spisów powszechnych - Powszechnego Spisu Rolnego 2020 oraz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.

Dzień Samorządu Terytorialnego

27 maja obchodzony jest w Polsce jako Dzień Samorządu Terytorialnego. Z tej okazji Urząd Statystyczny w Białymstoku przygotował dla przedstawicieli gmin szkolenie on-line pt. „Zasoby informacyjne polskiej statystyki publicznej. #LiczySięKażdy i #LiczySięRolnictwo – informacja o zbliżających się spisach powszechnych”.

Podczas pierwszej części spotkania uczestnicy mieli okazję zapoznać się z zasobami statystyki publicznej dostępnymi na Portalu Informacyjnym Głównego Urzędu Statystycznego oraz Urzędu Statystycznego w Białymstoku. W kolejnej części zaprezentowane zostały zasoby i funkcjonalność Banku Danych Lokalnych - największego w Polsce internetowego zbioru danych o gospodarce, społeczeństwie i środowisku. Ostatnia część szkolenia dotyczyła podstawowych informacji na temat zbliżających się spisów powszechnych - Powszechnego Spisu Rolnego 2020 oraz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.

Zasoby informacyjne polskiej statystyki publicznej. #LiczySięKażdy i #LiczySięRolnictwo – informacja o zbliżających się spisach

W dniu 15 maja 2020 r. pracownicy Informatorium Statystycznego przeprowadzili szkolenie on-line pt. „Zasoby informacyjne polskiej statystyki publicznej. #LiczySięKażdy i #LiczySięRolnictwo – informacja o zbliżających się spisach powszechnych”. Zajęcia skierowane były do studentów oraz pracowników naukowych Wydziału Historyczno-Socjologicznego Uniwersytetu w Białymstoku.

Celem spotkania było zapoznanie uczestników z zasobami informacyjnymi oraz bazami danych statystyki publicznej. Zostały zaprezentowane źródła i formy udostępniania informacji, w tym portale informacyjne Głównego Urzędu Statystycznego oraz Urzędu Statystycznego w Białymstoku. W części dotyczącej spisów powszechnych omówione zostały m.in. cel oraz znaczenie spisów, zakres tematyczny oraz metody i narzędzia zbierania danych w Powszechnym Spisie Rolnym 2020 oraz Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021.

9 marca 2020 r. – Dzień otwarty w Urzędzie Statystycznym w Białymstoku

Z okazji Dnia Statystyki Polskiej, przypadającego 9 marca 2020 r., Urząd Statystyczny w Białymstoku zorganizował dzień otwarty. Głównym celem spotkań, które odbyły się w tym dniu, było upowszechnienie informacji na temat spisów powszechnych, w tym m.in. zbliżających się: Powszechnego Spisu Rolnego 2020 i Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.

Dzieci z Przedszkola Samorządowego nr 36 w Białymstoku im. Marii Montessori uczestniczyły w zajęciach „Mały Statystyk”. Ich celem było przekazanie informacji na temat pracy statystyka, ankietera statystycznego i rachmistrza. Dzieci wzięły udział w specjalnie przygotowanym dla nich „mini spisie rolnym” oraz „mini spisie ludności i mieszkań”. Na koniec zajęć otrzymały gadżety spisowe oraz pamiątkowe dyplomy.

Młodzież z Zespołu Szkół Gastronomicznych w Białymstoku, uczestnicząca w dniu otwartym, zapoznała się z etapami zakładania własnej działalności. Uczniom przedstawiono informacje na temat liczby podmiotów gospodarki narodowej w województwie podlaskim i mieście Białystok. Podczas zajęć zapoznali się oni z możliwościami wyszukiwania informacji o podmiotach w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Dzieci z grupy II w Urzędzie Statystycznym w Białymstoku

Warsztaty dla uczniów Instytucji Edukacji „Grodzieński College Handlowy” Biełkoopsojuza

W dniu 16 grudnia 2019 r. w Urzędzie Statystycznym w Białymstoku odbyły się warsztaty pt. „Bank Danych Lokalnych jako nowoczesny instrument udostępniania danych statystycznych” oraz „Portal Geostatystyczny – narzędzie do przestrzennej wizualizacji danych statystycznych”. W zajęciach uczestniczyli uczniowie Instytucji Edukacji „Grodzieński College Handlowy” Biełkoopsojuza. Pracownicy Podlaskiego Ośrodka Badań Regionalnych omówili zakres przedmiotowy i terytorialny Banku Danych Lokalnych oraz źródła danych w nim zawartych. Ponadto zaprezentowali sposoby wyszukiwania i wyboru informacji w BDL.

W drugiej części zajęć prowadzący przedstawili metody prezentacji zjawisk tematycznych w postaci kartograficznej, za pomocą kartogramów i kartodiagramów, widok okna aplikacji, w tym interfejs oraz nawigację. Uczniowie poznali zawartość modułów „Przeglądarka danych geostatystycznych” oraz „Prezentacje w siatkach kilometrowych”.

Wizyta studentów z Grodna w Urzędzie Statystycznym w Białymstoku

W dniu 10 grudnia 2019 r., po raz pierwszy, Urząd Statystyczny w Białymstoku odwiedzili studenci Wydziału Ekonomii i Zarządzania Grodzieńskiego Uniwersytetu Państwowego im. J. Kupały. Podczas wizyty uczestniczyli w warsztatach komputerowych prowadzonych przez pracowników Podlaskiego Ośrodka Badań Regionalnych, którzy zaprezentowali zasoby informacyjne Banku Danych Lokalnych. Prowadzący zajęcia omówili funkcjonalności bazy danych, a także możliwości prezentacji wyników w postaci tabelarycznej. Studenci samodzielnie rozwiązywali przygotowane zadania.

W drugiej części wizyty pracownik Wydziału Organizacji zaprezentował studentom podstawowe informacje o działalności Urzędu Statystycznego w Białymstoku. Omówiono główne zadania ośrodków specjalizacyjnych oraz ośrodka badań regionalnych, a także zaprezentowano najnowsze wyniki prac tych ośrodków: publikacje, raporty z prac metodologicznych, infografiki, informacje sygnalne. Przedstawiono także najważniejsze działania Urzędu realizowane w zakresie współpracy międzynarodowej, promocji i popularyzacji statystyki, w tym edukacji statystycznej, jak również społecznej odpowiedzialności.

Podstawy statystyki opisowej

W dniu 9.12.2019 r. w Urzędzie Statystycznym w Białymstoku pracownicy Podlaskiego Ośrodka Badań Regionalnych przeprowadzili szkolenie na temat: „Podstawy statystyki opisowej”. Uczestnikami warsztatów byli studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach. Podczas zajęć zostały przedstawione podstawowe pojęcia z zakresu statystyki opisowej, miary położenia, rozproszenia, asymetrii i koncentracji. Ostatnia część zajęć poświęcona była analizie dynamiki zjawisk. Osobom uczestniczącym w warsztatach przekazano materiały informacyjno-promocyjne.

Zajęcia edukacyjne w Grodnie

W dniach 27-28 listopada 2019 r. przedstawiciele Urzędu Statystycznego w Białymstoku przeprowadzili zajęcia edukacyjne na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Grodzieńskiego Uniwersytetu Państwowego im. J. Kupały oraz w Instytucji Edukacji „Grodzieński College Handlowy” Biełkoopsojuza.

Podczas pierwszego dnia wizyty w Grodnie przedstawiciele Urzędu Statystycznego w Białymstoku odwiedzili Wydział Ekonomii i Zarządzania Grodzieńskiego Uniwersytetu Państwowego im. J. Kupały. Pani dr hab. Dorota Wyszkowska – Zastępca Dyrektora Urzędu Statystycznego w Białymstoku wygłosiła wykład na temat finansów publicznych w Polsce. Studenci mieli możliwość zapoznania się zarówno z teoretycznymi aspektami przedstawionego zagadnienia, jak i uczestnictwa w warsztatach, podczas których generowali dane dotyczące finansów jednostek samorządu terytorialnego wykorzystując Bank Danych Lokalnych oraz analizowali otrzymane zestawienia.

Drugiego dnia pracownicy Urzędu Statystycznego w Białymstoku przeprowadzili zajęcia edukacyjne na temat „Bank Danych Lokalnych jako nowoczesny instrument udostępniania danych statystycznych” dla uczniów Instytucji Edukacji „Grodzieński College Handlowy” Biełkoopsojuza. Uczestnicy warsztatów zapoznali się z zawartością oraz możliwościami praktycznego zastosowania Banku Danych Lokalnych. Prowadzący zajęcia omówili funkcjonalności bazy danych, a także możliwości prezentacji wyników badań w postaci tabelarycznej, na wykresach i mapach. Osobom uczestniczącym w warsztatach przekazano materiały informacyjno-promocyjne.

Statystyka leśnictwa i ochrony przyrody dla dzieci

W dniach 22 i 28 listopada 2019 r. pracownicy Ośrodka Statystyki Środowiska, Przyrody i Leśnictwa przeprowadzili zajęcia edukacyjne „Statystyka leśnictwa i ochrony przyrody dla dzieci". W zajęciach udział wzięli uczniowie klasy II  Szkoły Podstawowej nr 48 im. króla Stefana Batorego w Białymstoku oraz uczniowie klasy III Szkoły Podstawowej nr 33 im. Św. Królowej Jadwigi w Białymstoku. Celem zajęć było zaznajomienie dzieci z pracą statystyka oraz z tematami związanymi ze specjalizacją Urzędu Statystycznego. Tematem przewodnim było leśnictwo i ochrona przyrody w ujęciu statystycznym. Omówione zostały zagadnienia dotyczące udziału procentowego podstawowych gatunków drzew, występowania poszczególnych typów lasów, lesistości oraz głównych zagrożeń lasów. Ponadto, zaprezentowane zostały podstawowe dane z zakresu ochrony przyrody. Zajęcia wzbogacone były ćwiczeniami praktycznymi, w trakcie których dzieci rozwiązywały rebusy i zagadki. Na zakończenie spotkania,  dzieciom zostały wręczone pamiątkowe dyplomy oraz drobne upominki.

Statystyka nie musi być trudna

W dniu 12 listopada 2019 r. pracownik Informatorium Statystycznego przeprowadził zajęcia edukacyjne pt. Statystyka nie musi być trudna. W lekcji udział wzięli uczniowie klasy IV Szkoły Podstawowej w Kleosinie. Dzieci zapoznane zostały z podstawowymi pojęciami statystycznymi tj. średnia arytmetyczna i dominanta. Podczas zajęć omówione zostały również sposoby prezentowania danych na wykresach słupkowym, kołowym oraz liniowym, a także podstawowe etapy badania statystycznego. Uczniowie samodzielnie dokonywali obliczeń oraz nanosili wyniki badań na karty pracy.

Zajęcia edukacyjne w Przedszkolu Samorządowym nr 46 w Białymstoku

W dniu 5 listopada 2019 r. pracownicy Podlaskiego Ośrodka Badań Regionalnych Urzędu Statystycznego w Białymstoku, w ramach działań edukacyjnych, odwiedzili Przedszkole Samorządowe nr 46 w Białymstoku. Podczas zajęć przedszkolaki z grupy „Krasnale” i „Mrówki” poznawały czym jest statystyka. Dzieci dowiedziały się kim jest statystyk i na czym polega jego praca. Wspólnie z prowadzącymi tworzyły i omawiały wykresy oraz uzupełniały tabelę, wpisując do niej wyniki przeprowadzonych obserwacji. Na koniec zajęć dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz drobne upominki.

Grupa „Krasnale”

Grupa „Mrówki”

Bank Danych Lokalnych jako nowoczesny instrument udostępniania danych statystycznych

W dniu 15.07.2019 r. w Urzędzie Statystycznym w Białymstoku pracownik Informatorium przeprowadził szkolenie na temat „Bank Danych Lokalnych jako nowoczesny instrument udostępniania danych statystycznych”. Wziął w nim udział Pan Mikhail Goltsev – Konsul Konsulatu Generalnego Republiki Białoruś. Podczas szkolenia zostały omówione funkcjonalności bazy danych, a także możliwości prezentacji wyników badań w postaci tabelarycznej, na wykresach i mapach. W części praktycznej uczestnik szkolenia generował i analizował uzyskane dane.

Dzień Dziecka z Urzędem Statystycznym w Białymstoku

W dniu 7 czerwca 2019 r. z okazji Dnia Dziecka pracownicy Informatorium Statystycznego w Podlaskim Ośrodku Badań Regionalnych przeprowadzili zajęcia edukacyjne pt. „Statystyka wokół nas” w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej im. dr Ireny Białówny w Białymstoku.

Celem zajęć było zaznajomienie dzieci ze statystyką publiczną. Wychowankowie placówki aktywnie uczestniczyli w zajęciach, podczas których zapoznano ich z metodami prezentacji danych, takimi jak tabela, wykres i mapa. Dzieci, z pomocą prowadzących, przeprowadziły badanie polegające na mierzeniu wzrostu, a następnie jego wyniki zaprezentowały w tabeli i na wykresie.

W podziękowaniu za aktywne uczestnictwo w zajęciach dzieci otrzymały dyplomy, drobne upominki i słodycze.

Zajęcia edukacyjne w Grodnie – 30-31 maja 2019 r.

Podczas dwudniowej wizyty w Grodnie przedstawiciele Urzędu Statystycznego w Białymstoku przeprowadzili zajęcia edukacyjne dla studentów Wydziału Ekonomii i Zarządzania Grodzieńskiego Uniwersytetu Państwowego im. J. Kupały. Ich uczestnicy zapoznali się z zawartością oraz możliwościami praktycznego zastosowania Banku Danych Lokalnych. Prowadzący zajęcia omówili funkcjonalności bazy danych, a także możliwości prezentacji wyników badań w postaci tabelarycznej, na wykresach i mapach. Osobom uczestniczącym w warsztatach przekazano materiały informacyjno-promocyjne.

Po zajęciach odbyło się spotkanie z władzami Wydziału Ekonomii i Zarządzania Grodzieńskiego Uniwersytetu Państwowego im. J. Kupały, podczas którego omówiono możliwości realizacji wspólnych działań w zakresie edukacji statystycznej oraz organizacji wizyty studyjnej studentów Wydziału Ekonomii i Zarządzania Grodzieńskiego Uniwersytetu Państwowego im. J. Kupały w Urzędzie Statystycznym w Białymstoku.

Członkowie delegacji z Urzędu Statystycznego w Białymstoku wzięli także udział w obchodach jubileuszu 60-lecia Instytucji Edukacji „Grodzieński College Handlowy” Biełkoopsojuza. Pani Dorota Wyszkowska – Z-ca Dyrektora Urzędu Statystycznego w Białymstoku podczas uroczystości przekazała gratulacje z okazji jubileuszu.

Dzień Samorządu Terytorialnego

W dniu 27 maja 2019 r. w Urzędzie Statystycznym w Białymstoku, w ramach obchodów Dnia Samorządu Terytorialnego, pracownicy Podlaskiego Ośrodka Badań Regionalnych przeprowadzili szkolenie dedykowane pracownikom jednostek samorządu terytorialnego. Spotkanie miało charakter wykładowo-warsztatowy.

Podczas pierwszej części zajęć uczestnicy mieli okazję zapoznać się z programem badań statystycznych statystyki publicznej  oraz zasobami statystyki publicznej dostępnymi na Portalu Informacyjnym Głównego Urzędu Statystycznego. W drugiej części zaprezentowane zostały zasoby i funkcjonalność Banku Danych Lokalnych - największego w Polsce internetowego zbioru danych o gospodarce, społeczeństwie i środowisku.

Cykl szkoleń dla Wydziału Historyczno-Socjologicznego Uniwersytetu w Białymstoku

W maju 2019 r. Urząd Statystyczny w Białymstoku przeprowadził cykl szkoleń dla studentów i pracowników naukowych Wydziału Historyczno-Socjologicznego Uniwersytetu w Białymstoku. W trakcie spotkań omówione zostały następujące tematy:

 • w dniu 7 maja 2019 r. - „230 lat spisów powszechnych w Polsce”,
 • w dniu 23 maja 2019 r. - "Zasoby informacyjne polskiej statystyki publicznej ".

Podczas zajęć na temat spisów powszechnych w Polsce zaprezentowano m.in. historię spisów na ziemiach polskich od 1789 r., ich cel oraz znaczenie, podstawy prawne do ich przeprowadzania, a także zakres tematyczny spisów. Omówione zostały również metody i narzędzia zbierania danych wykorzystywane w PSR 2010 i NSP 2011.

Spotkanie dotyczące zasobów informacyjnych polskiej statystyki publicznej miało charakter wykładowo-warsztatowy. Głównym jego celem było zapoznanie uczestników z wybranymi zasobami statystyki publicznej, a także zdobycie przez nich umiejętności samodzielnego korzystania ze źródeł danych statystycznych takich jak Portal Informacyjny GUS oraz Bank Danych Lokalnych.

XVII Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki

W dniu 20 maja 2019 r. w ramach XVII edycji Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki pracownicy Informatorium Statystycznego przeprowadzili wykład pt. „Dlaczego warto korzystać z danych statystyki publicznej?”. W zajęciach wzięli udział zarówno doktoranci jak i studenci Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku.

Głównym celem zajęć było przekazanie uczestnikom informacji o znaczeniu i roli statystyki publicznej w dzisiejszym świecie. Podczas wykładu przedstawione zostały zagadnienia związane ze standardami jakości statystyki publicznej tj. użyteczność, dokładność informacji, terminowość i punktualność, dostępność i przejrzystość, porównywalność i spójność. Ponadto w trakcie spotkania omówione zostały funkcjonalność oraz możliwość wykorzystania Portalu Informacyjnego GUS oraz Banku Danych Lokalnych jako podstawowych źródeł danych statystycznych.

Dzień otwarty w Urzędzie Statystycznym w Białymstoku

Mały statystyk

W dniu 8 marca 2019 r., w ramach obchodów Dnia Statystyki Polskiej, pracownicy Podlaskiego Ośrodka Badań Regionalnych Urzędu Statystycznego w Białymstoku przeprowadzili zajęcia edukacyjne pt. „Mały statystyk”. Podczas spotkania dzieci z Dobrego Przedszkola w Białymstoku dowiedziały się kim jest statystyk i na czym polega jego praca oraz gdzie odnajdą statystykę w życiu codziennym. Przedszkolaki stały się na chwilę małymi statystykami. Tworzyły wykresy pokazujące, które kolory i zwierzęta lubią najbardziej. Uzupełniały również tabele, wpisując do nich wyniki przeprowadzonych zadań. Z zainteresowaniem wysłuchały bajki o „Szalonych cyferkach w Królestwie Liczb”. Na koniec zajęć dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz drobne upominki.

Województwo podlaskie w liczbach

Podczas dnia otwartego z okazji Dnia Statystyki Polskiej przeprowadzone zostały również zajęcia edukacyjne pt. „Województwo podlaskie w liczbach”. W zajęciach wzięli udział uczniowie klas IV-VI Szkoły Podstawowej Słoneczna Szkoła w Białymstoku. Głównym celem zajęć było przekazanie uczestnikom informacji dotyczących warunków życia w województwie podlaskim oraz doskonalenie umiejętności wykorzystania i interpretacji danych statystycznych oraz wybranych wskaźników. W trakcie lekcji omówione zostały podstawowe metody prezentacji informacji statystycznych w postaci wykresów i tabel. Ponadto uczniowie zapoznali się z tematyką dotyczącą spisów powszechnych z uwagi na obchody 230. rocznicy pierwszego spisu ludności na ziemiach polskich.

Zajęcia edukacyjne w Grodnie – 20-21 listopada 2018 r.

Podczas dwudniowej wizyty w Grodnie przedstawiciele Urzędu Statystycznego w Białymstoku przeprowadzili zajęcia edukacyjne dla uczniów Instytucji Edukacji „Grodzieński College Handlowy” Biełkoopsojuza oraz pracowników naukowych i studentów Wydziału Ekonomii i Zarządzania Grodzieńskiego Uniwersytetu Państwowego im. J. Kupały. W warsztatach przeprowadzonych przez pracowników Informatorium Statystycznego w Podlaskim Ośrodku Badań Regionalnych wzięli udział również przedstawiciele władz Wydziału Ekonomii i Zarządzania oraz kadry pedagogicznej College’u.

Podczas czterech spotkań uczestnicy zapoznali się z zawartością oraz możliwościami praktycznego zastosowania narzędzi takich jak Bank Danych Lokalnych oraz Portal Geostatystyczny. Prowadzący zajęcia omówili funkcjonalności bazy danych, a także możliwości prezentacji wyników badań w postaci tabelarycznej, kartograficznej (kartogramy i kartodiagramy) oraz raportów. Osobom uczestniczącym w warsztatach przekazano materiały informacyjno-promocyjne oraz okolicznościową publikację pt. „Województwo podlaskie w niepodległej Polsce w świetle danych statystycznych” przygotowaną z okazji jubileuszu stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości oraz setnej rocznicy powstania Głównego Urzędu Statystycznego.

Warsztaty - Instytucja Edukacji „Grodzieński College Handlowy” Biełkoopsojuza

Dni otwarte w Urzędzie Statystycznym w Białymstoku

W dniach 18-19 października 2018 r. w Urzędzie Statystycznym w Białymstoku, w ramach obchodów Europejskiego Dnia Statystyki, odbyły się dni otwarte. Podczas warsztatów pracownik Informatorium Statystycznego zaprezentował funkcjonalność Portalu Geostatystycznego. W zajęciach wzięli udział pracownicy Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego oraz studenci Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Uczestnicy spotkania poznali narzędzia do przestrzennej wizualizacji danych oraz wspólnie z prowadzącym generowali mapy prezentując zjawiska za pomocą kartogramów i kartodiagramów.

Zasoby informacyjne statystyki publicznej – spotkanie w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Białymstoku

W dniu 13 lipca 2018 r. pracownik Informatorium Statystycznego Podlaskiego Ośrodka Badań Regionalnych wziął aktywny udział w szkoleniu zorganizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku dla koordynatorów powiatowych badania pn. „Barometr Zawodów”. Zaprezentował jego uczestnikom zasoby informacyjne statystyki publicznej, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących rynku pracy. Podczas spotkania przedstawił dodatkowo zagadnienia takie jak: podstawy prawne działania polskiej statystyki publicznej, program badań statystycznych statystyki publicznej, zasady udostępniania danych statystycznych oraz formy udostępniania informacji.

Celem szkolenia było poszerzenie wiedzy uczestników na temat źródeł danych statystycznych, a także wyników badań prowadzonych przez statystykę publiczną.

Zajęcia edukacyjne w Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Białymstoku

W dniu 5 czerwca 2018 r. pracownicy Ośrodka Statystyki Leśnictwa i Ochrony Przyrody przeprowadzili zajęcia edukacyjne „Statystyka leśnictwa i ochrony przyrody dla dzieci" w Zespole Szkół nr 15 przy Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Białymstoku.

Podczas zajęć dzieci miały okazję zapoznać się z pracą statystyka oraz ze specjalizacją Urzędu Statystycznego. Tematem przewodnim było leśnictwo i ochrona przyrody w ujęciu statystycznym. Omówione zostały zagadnienia dotyczące udziału procentowego podstawowych gatunków drzew, występowania poszczególnych typów lasów, lesistości oraz głównych zagrożeń lasów. Ponadto, zaprezentowane zostały podstawowe dane z zakresu ochrony przyrody. Zajęcia wzbogacone były ćwiczeniami praktycznymi, w trakcie których dzieci rozpoznawały gatunki drzew, rozwiązywały rebusy i zagadki. Na zakończenie spotkania,  dzieciom zostały wręczone pamiątkowe dyplomy i materiały promocyjne.

Dzień Dziecka z Urzędem Statystycznym w Białymstoku

W dniu 28 maja 2018 r. z okazji Dnia Dziecka pracownicy Informatorium Statystycznego w Podlaskim Ośrodku Badań Regionalnych odwiedzili wychowanków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej im. dr Ireny Białówny w Białymstoku.

Podczas zajęć edukacyjnych pt. „Statystyka wokół nas" dzieci dowiedziały się kim jest i na czym polega praca statystyka oraz gdzie odnajdą statystykę w życiu codziennym. Dzieci miały również okazję zamienić się w małych badaczy. Samodzielnie tworzyły wykresy oraz uzupełniały tabele, wpisując do nich wyniki przeprowadzonych obserwacji.

Na koniec zajęć dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz upominki. Zarówno spotkanie z przedstawicielami Urzędu, jak i przekazane prezenty sprawiły dzieciom wiele radości.

Cykl szkoleń dla Wydziału Historyczno-Socjologicznego Uniwersytetu w Białymstoku

W maju 2018 r. Urząd Statystyczny w Białymstoku przeprowadził cykl szkoleń dla studentów i pracowników naukowych Wydziału Historyczno-Socjologicznego Uniwersytetu w Białymstoku. W trakcie spotkań omówione zostały następujące zagadnienia:

 • w dniu 7 maja 2018 r. - „Bank Danych Lokalnych jako nowoczesny instrument udostępniania danych statystycznych”,
 • w dniu 28 maja 2018 r. - "Portal Geostatystyczny - narzędzie do przestrzennej wizualizacji danych statystycznych".

Podczas zajęć, które miały charakter warsztatowy, uczestnicy mieli okazję, samodzielnie lub wspólnie z prowadzącymi, wykonać ćwiczenia praktyczne polegające m.in. na wyszukiwaniu danych, generowaniu ich w postaci tabelarycznej, map, raportów oraz wykresów.

Warsztaty dla uczniów Instytucji Edukacji „Grodzieński College Handlowy” Biełkoopsojuza

Kontynuując zapoczątkowaną w poprzednich latach współpracę z Instytucją Edukacji „Grodzieński College Handlowy” Biełkoopsojuza, pracownicy Informatorium Statystycznego w Podlaskim Ośrodku Badań Regionalnych w dniu 14 maja 2018 r. przeprowadzili w Urzędzie Statystycznym w Białymstoku warsztaty pt.:

- „Bank Danych Lokalnych jako nowoczesny instrument udostępniania danych statystycznych”,

- „Portal Geostatystyczny – narzędzie do przestrzennej wizualizacji danych statystycznych”.

Podczas szkolenia uczestnicy mieli okazję, samodzielnie lub wspólnie z prowadzącymi, wykonać ćwiczenia praktyczne polegające m.in. na wyszukiwaniu danych, generowaniu ich w postaci tabelarycznej, map, raportów oraz wykresów.

Statystyka wokół nas

W dniu 12 kwietnia 2018 r. Urząd Statystyczny w Białymstoku odwiedzili wychowankowie Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych w Białymstoku.

Podczas zajęć edukacyjnych pt. „Statystyka wokół nas" dzieci dowiedziały się kim jest statystyk i na czym polega jego praca oraz gdzie odnajdą statystykę w życiu codziennym. Uczniowie mieli również okazję zamienić się w małych badaczy. Samodzielnie tworzyli wykresy oraz uzupełniali tabelę, wpisując do niej wyniki przeprowadzonych obserwacji.

Na koniec zajęć dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz upominki. Zarówno spotkanie z przedstawicielami Urzędu, jak i przekazane prezenty sprawiły dzieciom wiele radości.

lekcja - Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w Białymstoku

Dzień Statystyki Polskiej w Urzędzie Statystycznym w Białymstoku

Statystyka leśnictwa i ochrony przyrody

W ramach obchodów Dnia Statystyki Polskiej w dniach 8 i 14 marca 2018 r. przeprowadzone zostały zajęcia edukacyjne pt. Statystyka leśnictwa i ochrony przyrody. W zajęciach wzięli udział uczniowie Szkoły Podstawowej nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kazimierza Pułaskiego w Białymstoku oraz Prywatnej Szkoły Podstawowej nr 1 w Białymstoku.

Podczas spotkań specjaliści z Ośrodka Statystyki Leśnictwa i Ochrony Przyrody omówili następujące zagadnienia:

 • struktura powierzchni gruntów w Polsce,
 • występowanie poszczególnych typów lasów,
 • lesistość,
 • główne zagrożenia lasów,
 • podstawowe dane z zakresu ochrony przyrody.

W trakcie zajęć dzieci rozwiązywały rebusy i zagadki. Uczniowie otrzymali materiały promocyjne Urzędu Statystycznego w Białymstoku.

lekcja - Szkoła Podstawowa nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kazimierza Pułaskiego w Białymstoku

Zasoby informacyjne polskiej statystyki publicznej

Wychodząc naprzeciw rosnącym potrzebom społeczeństwa na rzetelną, obiektywną, spójną oraz dobrą jakościowo informację Urząd Statystyczny w Białymstoku zorganizował szkolenie otwarte pt. „Zasoby informacyjne polskiej statystyki publicznej”. Odbyło się ono z okazji Dnia Statystyki Polskiej w dniu 9 marca 2018 r.

Podczas warsztatów omówione zostały podstawy prawne polskiej statystyki publicznej, źródła i zasady udostępniania danych oraz formy udostępniania informacji. Uczestnicy zdobyli umiejętność korzystania ze źródeł statystycznych oraz samodzielnego wyszukiwania danych w Banku Danych Lokalnych oraz ich prezentacji na mapach w Portalu Geostatystycznym.

Cykl szkoleń dla Stowarzyszenia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego

W lutym 2018 r. Urząd Statystyczny w Białymstoku rozpoczął cykl szkoleń dla przedstawicieli Stowarzyszenia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego. Podczas spotkań omówione zostały następujące zagadnienia:

 • w dniu 15 lutego 2018 r. - „Zasoby informacyjne polskiej statystyki publicznej”,
 • w dniu 28 lutego 2018 r. - „Bank Danych Lokalnych jako nowoczesny instrument udostępniania danych statystycznych”,
 • w dniu 21 marca 2018 r. - "Portal Geostatystyczny - narzędzie do przestrzennej wizualizacji danych statystycznych".

Spotkania miały charakter wykładowo-warsztatowy. Głównym ich celem było zapoznanie uczestników z zagadnieniami  związanymi z zasobami statystyki publicznej, a także zdobycie umiejętności samodzielnego korzystania ze źródeł danych statystycznych takich jak Bank Danych Lokalnych.

Zajęcia edukacyjne w Grodnie

W dniu 4 października 2017 r., podczas wizyty przedstawicieli Urzędu Statystycznego w Białymstoku w Grodnie, odbyły się zajęcia edukacyjne w Instytucji Edukacji „Grodzieński College Handlowy” Biełkoopsojuza. Uczniowie tej szkoły, po raz kolejny, mogli wziąć udział w warsztatach prowadzonych przez pracowników Podlaskiego Ośrodka Badań Regionalnych. Uczestnicy spotkania zapoznali się z funkcjonalnościami Banku Danych Lokalnych i Portalu Geostatystycznego oraz samodzielnie, z dużym zaangażowaniem, rozwiązywali przygotowane zadania.

Warsztaty - Instytucja Edukacji „Grodzieński College Handlowy” Biełkoopsojuza

Cykl warsztatów z BDL, Portalu Geostatystycznego i systemu STRATEG

W dniach 5, 6 i 20 września 2017 r. w Urzędzie Statystycznym w Białymstoku odbyły się warsztaty poświęcone podstawowym funkcjonalnościom i zastosowaniu Banku Danych Lokalnych, Portalu Geostatystycznego oraz systemu STRATEG.

W szkoleniach wzięli udział przedstawiciele:

- Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku,

- Podlaskiej Izby Rolniczej,

- Podlaskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Białymstoku,

- Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Mońkach,

- Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Białymstoku,

- Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie,

- powiatowych zespołów doradztwa rolniczego.

Podczas warsztatów pracownicy ww. instytucji poznali zawartość i możliwości systemów bazodanowych udostępnianych przez GUS na Portalu Informacyjnym, a także zdobyli umiejętność generowania zestawień danych i ich wizualizacji na mapach oraz wykresach.

 Zdobytą wiedzę uczestnicy wykorzystają m.in. do opracowania regionalnego Programu rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa.

Dzień Dziecka z Urzędem Statystycznym w Białymstoku

W dniach 1 i 2 czerwca 2017 r. z okazji Dnia Dziecka pracownicy Informatorium Statystycznego w Podlaskim Ośrodku Badań Regionalnych odwiedzili wychowanków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej im. dr Ireny Białówny w Białymstoku oraz dzieci z Przedszkola Samorządowego nr 48 „Bajkowa Kraina” w Białymstoku.

Podczas zajęć edukacyjnych pt. „Mały Statystyk" dzieci dowiedziały się kim jest i na czym polega praca statystyka oraz gdzie odnajdą statystykę w życiu codziennym. Dzieci miały również okazję zamienić się w małych badaczy. Samodzielnie tworzyły wykresy oraz uzupełniały tabele, wpisując do nich wyniki przeprowadzonych obserwacji.

Na koniec zajęć dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz upominki. Zarówno spotkanie z przedstawicielami Urzędu, jak i przekazane prezenty sprawiły dzieciom wiele radości.

Warsztaty dla uczniów Instytucji Edukacji „Grodzieński College Handlowy” Biełkoopsojuza

Kontynuując zapoczątkowaną w poprzednich latach współpracę z Instytucją Edukacji „Grodzieński College Handlowy” Biełkoopsojuza pracownicy Informatorium Statystycznego w Podlaskim Ośrodku Badań Regionalnych w dniu 31 maja 2017 r. przeprowadzili w Urzędzie Statystycznym w Białymstoku warsztaty pt.:

- „Bank Danych Lokalnych jako nowoczesny instrument udostępniania danych statystycznych”,

- „Portal Geostatystyczny – narzędzie do przestrzennej wizualizacji danych statystycznych”.

Uczniowie wysłuchali części teoretycznej szkolenia oraz mieli okazję, samodzielnie lub wspólnie z prowadzącymi, wykonać ćwiczenia praktyczne polegające m.in. na wyszukiwaniu danych, generowaniu ich w postaci tabelarycznej, map, raportów oraz wykresów.

Bank Danych Lokalnych – warsztaty dla studentów Wydziału Historyczno-Socjologicznego Uniwersytetu w Białymstoku

W dniu 16 maja 2017 r. w Urzędzie Statystycznym w Białymstoku studenci Wydziału Historyczno-Socjologicznego UwB ćwiczyli swoje umiejętności posługiwania się Bankiem Danych Lokalnych. Podczas warsztatów samodzielnie wykonywali ćwiczenia polegające na wyszukiwaniu informacji i prezentowaniu ich w formie tabelarycznej.

Cykl szkoleń dla studentów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

W kwietniu 2017 r. Urząd Statystyczny w Białymstoku rozpoczął cykl szkoleń dla studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu w Białymstoku. Podczas roku akademickiego 2016/2017 przedstawiciele Urzędu przeprowadzili następujące szkolenia:

- w dniu 26 kwietnia 2017 r. - „Zakładanie działalności gospodarczej krok po kroku”,

- w dniu 17 maja 2017 r. - „Bank Danych Lokalnych jako nowoczesny instrument udostępniania danych statystycznych”,

- w dniu 7 czerwca 2017 r. - „Portal Geostatystyczny - narzędzie do przestrzennej wizualizacji danych statystycznych”.

Spotkania miały charakter wykładowo-warsztatowy.

Zajęcia edukacyjne dla studentów

W dniach 5 i 6 kwietnia 2017 r. w Urzędzie Statystycznym w Białymstoku odbyły się zajęcia edukacyjne dla studentów. Pierwszego dnia w warsztatach pt. Bank Danych Lokalnych jako nowoczesny instrument udostępniania danych statystycznych wzięli udział studenci Wydziału Historyczno-Socjologicznego Uniwersytetu w Białymstoku. W drugim dniu studentom z Litwy, biorącym udział w programie wymiany ERASMUS+, zaprezentowano temat Information Resources of Polish Public Statistics. Uczestnicy obu spotkań zapoznali się z zasobami polskiej statystyki publicznej dostępnymi na Portalu Informacyjnym Głównego Urzędu Statystycznego.

Dzień Statystyki Polskiej w Urzędzie Statystycznym w Białymstoku

Statystyka wokół nas

W dniach 6, 9, 13 i 14 marca 2017 r., w ramach obchodów Dnia Statystyki Polskiej, pracownicy Podlaskiego Ośrodka Badań Regionalnych Urzędu Statystycznego w Białymstoku przeprowadzili zajęcia edukacyjne pt. „Statystyka wokół nas”. Lekcje przeznaczone były dla uczniów Społecznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Białymstoku, Niepublicznej Szkoły Podstawowej św. św. Cyryla i Metodego w Białymstoku oraz Szkoły Podstawowej w Juchnowcu Górnym.

Celem zajęć było zapoznanie dzieci ze statystyką publiczną. Podczas lekcji zostały poruszone zagadnienia:

 • kim jest statystyk,
 • na czym polega praca statystyka,
 • gdzie odnajdziemy statystykę w życiu codziennym,
 • dlaczego statystyka jest ważna dla nas wszystkich.

Uczniowie zaznajomili się z metodami prezentacji danych oraz samodzielnie tworzyli wykresy i tabele. Wzięli udział w zabawie polegającej na przeliczaniu różnych elementów i układaniu ich w zbiory. W podziękowaniu za aktywne uczestnictwo w zajęciach dzieci otrzymały dyplomy i drobne upominki.

Mały statystyk

W dniu 7 marca 2017 r. pracownicy Informatorium Statystycznego w Podlaskim Ośrodku Badań Regionalnych odwiedzili uczniów Szkoły Podstawowej im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie.

Podczas spotkania pt. „Mały Statystyk” dzieci dowiedziały się kim jest i na czym polega praca statystyka oraz gdzie odnajdą statystykę w życiu codziennym. Uczniowie mieli również okazję zamienić się w małych badaczy. Samodzielnie tworzyli wykresy oraz uzupełniali tabele, wpisując do nich wyniki przeprowadzonych obserwacji. Na koniec zajęć dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz upominki.

lekcje - Szkoła Podstawowa im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie

Statystyka leśnictwa i ochrony przyrody

W dniach 6-9 marca 2017 r. przeprowadzone zostały zajęcia edukacyjne pt. Statystyka leśnictwa i ochrony przyrody. W zajęciach wzięli udział uczniowie Szkoły Podstawowej nr 52 im. dr Ireny Białówny w Białymstoku, Szkoły Podstawowej nr 49 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia w Białymstoku, Szkoły Podstawowej nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi im. Św. Jadwigi Królowej Polski w Białymstoku oraz uczniowie Szkoły Podstawowej w Kleosinie.

Podczas spotkań specjaliści z Ośrodka Statystyki Leśnictwa i Ochrony Przyrody omówili następujące zagadnienia:

 • struktura powierzchni gruntów w Polsce,
 • występowanie poszczególnych typów lasów,
 • lesistość,
 • główne zagrożenia lasów,
 • podstawowe dane z zakresu ochrony przyrody.

W trakcie zajęć dzieci rozwiązywały rebusy i zagadki. Uczniowie otrzymali materiały promocyjne Urzędu Statystycznego w Białymstoku oraz okolicznościowe dyplomy.

Spotkanie z nauczycielami dotyczące prowadzenia zajęć edukacyjnych z zakresu statystyki dla uczniów szkoły podstawowej

W dniu 27 października 2016 r. w Urzędzie Statystycznym w Białymstoku odbyło się spotkanie z nauczycielami szkół podstawowych poświęcone metodyce prowadzenia zajęć edukacyjnych z zakresu statystyki publicznej dla uczniów klas I-III.  Pracownik Informatorium Statystycznego Podlaskiego Ośrodka Badań Regionalnych zapoznał uczestników z przykładowym scenariuszem lekcji pt. „Statystyka wokół nas”. Ponadto podczas spotkania zaprezentowano ofertę edukacyjną Urzędu przeznaczoną dla najmłodszych odbiorców, a także zachęcano słuchaczy do promowania wiedzy o statystyce publicznej podczas samodzielnie prowadzonych zajęć z ww. tematyki.

Europejski Dzień Statystyki na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku

W dniu 20 października 2016 r., w ramach obchodów Europejskiego Dnia Statystyki, pracownicy Informatorium Statystycznego przeprowadzili warsztaty dla studentów Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku. Podczas spotkania uczestnicy zajęć poznali funkcjonalność Portalu Geostatystycznego jako narzędzia do przestrzennej wizualizacji danych statystycznych. Mieli oni również możliwość wykonania, samodzielnie lub wspólnie z prowadzącymi, ćwiczeń praktycznych, m.in. generowali mapy prezentując zjawiska tematyczne za pomocą kartogramów i kartodiagramów.

Cykl warsztatów dla uczniów Instytucji Edukacji „Grodzieński College Handlowy” Biełkoopsojuza

W dniach 12-13 października 2016 r. pracownicy Informatorium Statystycznego Podlaskiego Ośrodka Badań Regionalnych przeprowadzili warsztaty dla uczniów Instytucji Edukacji „Grodzieński College Handlowy” Biełkoopsojuza na temat Banku Danych Lokalnych oraz Portalu Geostatystycznego.

Podczas szkolenia uczestnicy zapoznali się z zawartością, funkcjonalnością oraz możliwościami praktycznego zastosowania narzędzi, takich jak Bank Danych Lokalnych oraz Portal Geostatystyczny. Uczniowie mieli okazję, samodzielnie lub wspólnie z prowadzącymi, wykonać ćwiczenia praktyczne polegające, m.in. na wyszukiwaniu danych, generowaniu ich w postaci tabelarycznej, map, raportów oraz wykresów.

Cykl warsztatów dla przedstawicieli urzędów statystycznych z Grodna i Brześcia

W dniach 10-11 października 2016 r. w Urzędzie Statystycznym w Białymstoku odbyły się warsztaty przeznaczone dla przedstawicieli urzędów statystycznych z Grodna i Brześcia na temat Banku Danych Lokalnych oraz Portalu Geostatystycznego.

Pierwszego dnia uczestnicy zapoznali się z zakresem przedmiotowym i terytorialnym BDL oraz samodzielnie wykonywali ćwiczenia praktyczne polegające na wyszukiwaniu wybranych informacji, generowaniu zestawień tabelarycznych, wykresów oraz przygotowywaniu rankingów. W trakcie warsztatów dotyczących Portalu Geostatystycznego omówiono podstawowe metody prezentacji zjawisk tematycznych za pomocą kartogramów i kartodiagramów, widok okna aplikacji, w tym interfejs oraz nawigację, a także zawartość modułów „Przeglądarka Danych Geostatystycznych” i „Prezentacje w siatkach kilometrowych”.

Cykl warsztatów dla studentów Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku

W dniach 20 maja i 3 czerwca 2016 r. pracownicy Informatorium Statystycznego przeprowadzili warsztaty dla studentów Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku. Podczas pierwszego spotkania uczestnicy zajęć poznali funkcjonalność Portalu Geostatystycznego jako nowoczesnej i interaktywnej platformy do prezentacji danych statystycznych w ujęciu przestrzennym. Mieli oni również możliwość praktycznego zastosowania narzędzi Portalu takich jak: mapy tematyczne (kartogramy, kartodiagramy), wykresy, statystyki zjawiska, raporty.

Kolejne warsztaty poświęcone były zagadnieniom związanym z zasobami statystyki publicznej. Głównym celem spotkania było zdobycie przez uczestników umiejętności samodzielnego korzystania ze źródeł danych statystycznych takich jak: Portal Głównego Urzędu Statystycznego, Bank Danych Lokalnych, Dziedzinowe Bazy Wiedzy oraz Atlas Regionów.

Cykl szkoleń z zakresu ankietowych badań rolniczych

W dniach 9, 13, 16 i 18 maja 2016 r. pracownicy Urzędu przeprowadzili zajęcia edukacyjne dla blisko 130 uczniów szkół ponadgimnazjalnych uczących się w zespołach szkół rolniczych tj. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie, Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Staszica w Sejnach, Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. chor. Jana Szymańskiego w Marianowie oraz w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Krzysztofa Kluka w Rudce.

Głównym celem lekcji było zapoznanie młodzieży z prowadzonymi przez statystykę publiczną badaniami rolniczymi oraz ze źródłami danych statystycznych na temat rolnictwa. Szczególną uwagę zwrócono na zbliżające się badania rolnicze, które będą realizowane w czerwcu i lipcu, w tym zwłaszcza Badanie Struktury Gospodarstw Rolnych.

Warsztaty dla uczniów Instytucji Edukacji „Grodzieński College Handlowy” Biełkoopsojuza

W dniu 17 maja 2016 r. w Urzędzie Statystycznym w Białymstoku odbyły się warsztaty dla uczniów Instytucji Edukacji „Grodzieński College Handlowy” Biełkoopsojuza na temat Banku Danych Lokalnych oraz Portalu Geostatystycznego. Zajęcia przeprowadzone zostały przez pracowników Informatorium Statystycznego Podlaskiego Ośrodka Badań Regionalnych.

Podczas szkolenia uczestnicy zapoznali się z zawartością, funkcjonalnością oraz możliwościami praktycznego zastosowania narzędzi takich jak Bank Danych Lokalnych oraz Portal Geostatystyczny. Uczniowie mieli okazję, samodzielnie lub wspólnie z prowadzącymi, wykonać ćwiczenia praktyczne polegające m.in. na wyszukiwaniu danych, generowaniu ich w postaci tabelarycznej, map, raportów oraz wykresów.

Statystyka wokół nas

W dniach 12 i 27 kwietnia 2016 r. pracownicy Podlaskiego Ośrodka Badań Regionalnych Urzędu Statystycznego w Białymstoku, w ramach działań edukacyjnych, odwiedzili uczniów klas pierwszych w Szkole Podstawowej nr 44 w Białymstoku. Przeprowadzone zajęcia poświęcone były przybliżeniu pracy statystyka oraz omówieniu podstawowych zagadnień związanych ze statystyką, m.in. wyjaśnieniu co rozumiemy pod pojęciem statystyki, kto to jest statystyk i czym się zajmuje oraz w jakim celu zbierane są dane statystyczne. Uczniowie zapoznali się z metodami prezentacji danych i samodzielnie tworzyli wykresy i tabele. Wzięli  udział w zabawach polegających na przeliczaniu różnych elementów i układaniu ich w zbiory.

Za aktywne uczestnictwo w zajęciach dzieci otrzymały dyplomy i drobne upominki.

Cykl wykładów i warsztaty dla studentów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

W okresie luty-kwiecień 2016 r. przedstawiciele Urzędu Statystycznego w Białymstoku przeprowadzili wykłady dla blisko 140 studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Spotkania miały charakter wykładowo-warsztatowy i obejmowały następujące tematy:

 1. Organizacja badań statystycznych - PBSSP
 2. Badania ankietowe (na przykładzie badań budżetów gospodarstw domowych)
 3. Zasoby informacyjne polskiej statystyki publicznej
 4. REGON i TERYT - rejestry urzędowe prowadzone przez statystykę publiczną
 5. Bank Danych Lokalnych jako nowoczesny instrument udostępniania danych statystycznych
 6. Portal Geostatystyczny – narzędzie do przestrzennej wizualizacji danych statystycznych

Statystyka leśnictwa i ochrony przyrody dla dzieci

W dniach 7 i 11 marca 2016 r., w ramach obchodów Dnia Statystyki Polskiej, przeprowadzone zostały zajęcia edukacyjne pt. Statystyka leśnictwa i ochrony przyrody dla dzieci. W zajęciach wzięli udział uczniowie klas III Szkoły Podstawowej nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kazimierza Pułaskiego w Białymstoku i Szkoły Podstawowej nr 49 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia w Białymstoku oraz uczniowie klasy II Szkoły Podstawowej nr 16 im. Tadeusza Kościuszki w Białymstoku.

Podczas spotkań specjaliści z Ośrodka Statystyki Leśnictwa i Ochrony Przyrody omówili następujące zagadnienia: pojęcie statystyki, strukturę powierzchni gruntów w Polsce, udział procentowy podstawowych gatunków drzew, występowanie poszczególnych typów lasów, lesistość, główne zagrożenia lasów oraz podstawowe dane z zakresu ochrony przyrody. W trakcie zajęć dzieci rozwiązywały rebusy i zagadki. Uczniowie otrzymali materiały promocyjne Urzędu Statystycznego w Białymstoku oraz okolicznościowe dyplomy. Opiekunom klas przekazane zostały publikacje Urzędu na potrzeby szkolnych bibliotek.

Portal Geostatystyczny – platforma nowych możliwości

W dniach 11-12 grudnia 2015 r. pracownicy Informatorium Statystycznego przeprowadzili warsztaty dla ponad 50 studentów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku. Podczas pierwszej części zajęć uczestnicy warsztatów poznali funkcjonalności nowoczesnej i interaktywnej platformy do prezentacji danych statystycznych w ujęciu przestrzennym, natomiast w drugiej mieli możliwość wykonania, samodzielnie lub wspólnie z prowadzącymi, ćwiczeń praktycznych.

Statystyka wokół nas

W dniu 30 listopada 2015 r. uczniowie klas drugich ze Szkoły Podstawowej Nr 52 im. dr Ireny Białówny w Białymstoku uczestniczyli w zajęciach „Statystyka wokół nas” prowadzonych przez przedstawicieli Informatorium Statystycznego w Podlaskim Ośrodku Badań Regionalnych. Celem zajęć było zapoznanie dzieci ze statystyką publiczną. Podczas lekcji zostały poruszone zagadnienia:

 • Kim jest statystyk?
 • Na czym polega praca statystyka?
 • Gdzie odnajdziemy statystykę w życiu codziennym?
 • Dlaczego statystyka jest ważna dla nas wszystkich?

Uczniowie zapoznali się z metodami prezentacji danych i samodzielnie tworzyli wykresy i tabele. Wzięli  udział w zabawie polegającej na przeliczaniu różnych elementów i układaniu ich w zbiory. Podczas jednego z zadań samodzielnie dokonywali spisu ludzi i zwierząt. W podziękowaniu za aktywne uczestnictwo w zajęciach dzieci otrzymały dyplomy i drobne upominki.

Portal Geostatystyczny – platforma nowych możliwości

W dniach 24, 25 i 26 listopada 2015 r. w Urzędzie Statystycznym w Białymstoku odbyły się warsztaty, podczas których przedstawiono funkcjonalności Portalu Geostatystycznego jako nowoczesnej i interaktywnej platformy do prezentacji danych statystycznych w ujęciu przestrzennym.

W szkoleniu wzięli udział przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, Urzędu Miejskiego w Białymstoku, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku, Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Uniwersytetu w Białymstoku, Politechniki Białostockiej, Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku, Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Stowarzyszenia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego, a także nauczyciele i uczniowie III Liceum Ogólnokształcącego im. K. K. Baczyńskiego w Białymstoku oraz XI Liceum Ogólnokształcącego im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Białymstoku.

Uczestnicy warsztatów zapoznali się z nowymi funkcjonalnościami Portalu Geostatystycznego, a w trakcie zajęć praktycznych samodzielnie generowali mapy, prezentując zjawiska tematyczne za pomocą kartogramów i kartodiagramów. Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń między przedstawicielami różnych instytucji regionalnych, którzy w codziennej pracy korzystają z zasobów informacyjnych statystyki publicznej.

Zakładanie działalności gospodarczej krok po kroku

W ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości, na zaproszenie Zespołu Szkół Gastronomicznych w Białymstoku, dnia 20 listopada 2015 r. pracownicy Wydziału Rejestrów poprowadzili wykład dotyczący podejmowania działalności gospodarczej i roli Urzędu Statystycznego w tym procesie. Podczas dwóch spotkań edukacyjnych uczniowie zapoznali się z zasadami funkcjonowania krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej REGON. Przekazano im również praktyczną wiedzę dotyczącą sposobu rozpoczęcia własnej działalności oraz wypełniania wniosków CEiDG i RG-OP.

Charakterystyka statystyczna obszarów przyrodniczo cennych województwa podlaskiego

W dniu 18 listopada 2015 r. w ramach Tygodnia Edukacji Globalnej pracownik Ośrodka Statystyki Leśnictwa i Ochrony Przyrody przeprowadził w Zespole Szkół Mechanicznych Centrum Kształcenia Praktycznego nr 2 im. Św. Józefa w Białymstoku lekcję na temat „Charakterystyka statystyczna obszarów przyrodniczo cennych województwa podlaskiego”.

Młodzież  z dużym zainteresowaniem wysłuchała zagadnień poruszonych na spotkaniu. Uczniom wskazano przydatność zastosowania danych statystycznych z zakresu ochrony przyrody w różnych obszarach oraz omówiono ich dostępność.

Zajęcia edukacyjne dla dzieci - Mały statystyk

W dniu 29 października 2015 r. pracownicy Informatorium Statystycznego w Podlaskim Ośrodku Badań Regionalnych przeprowadzili zajęcia edukacyjne w Przedszkolu Samorządowym Nr 29 „Fantazja” w Białymstoku. Podczas spotkania dzieci z grup: „Biedronki”, „Zajączki” i „Pszczółki” dowiedziały się kim jest statystyk i na czym polega jego praca oraz gdzie odnajdą statystykę w życiu codziennym. Przedszkolaki stały się na chwilę małymi statystykami. Tworzyły wykresy pokazujące, które kolory i zwierzęta domowe lubią najbardziej. Uzupełniały tabele, wpisując do nich wyniki zadania polegającego na porównaniu ich wzrostu. Z zainteresowaniem wysłuchały bajki o „Szalonych cyferkach w Królestwie Liczb”. Na koniec zajęć dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz drobne upominki.

Grupa „Biedronki”

Grupa „Pszczółki”

Grupa „Zajączki”

Zasoby informacyjne systemu STRATEG, jego funkcjonalności oraz możliwości wykorzystania

W dniu 19 października 2015 r. w Urzędzie Statystycznym w Białymstoku odbyły się warsztaty pt.: „Zasoby informacyjne systemu STRATEG, jego funkcjonalności oraz  możliwości wykorzystania”. Szkolenie przeprowadzili pracownicy Informatorium Statystycznego Podlaskiego Ośrodka Badań Regionalnych, a wzięli w nim udział uczniowie III Liceum Ogólnokształcącego im. K. K. Baczyńskiego w Białymstoku.

Podczas warsztatów uczestnicy zapoznali się z zasobem informacyjnym bazy danych STRATEG, natomiast w trakcie zajęć praktycznych tworzyli raporty na podstawie przygotowanych podczas ćwiczeń tablic, map i wykresów.

Warsztaty  - III LO w Białymstoku

Zasoby informacyjne polskiej statystyki publicznej

12 października  2015 r. uczniowie III Liceum Ogólnokształcącego  im. K. K. Baczyńskiego w Białymstoku uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych  na temat zasobów informacyjnych polskiej statystyki publicznej. Pracownicy Informatorium Statystycznego Podlaskiego Ośrodka Badań Regionalnych omówili system statystyki publicznej oraz źródła i zasady udostępniania danych. Głównym celem lekcji było zdobycie przez uczniów umiejętności korzystania ze źródeł statystycznych oraz samodzielnego wyszukiwania danych w Banku Danych Lokalnych, bazie Demografia, systemie STRATEG oraz w Portalu Geostatystycznym . Na koniec zajęć młodzież otrzymała gadżety z logo Urzędu Statystycznego.

Warsztaty  - III LO w Białymstoku

Zasoby informacyjne polskiej statystyki publicznej

W dniu 5 października 2015 r. przedstawiciele Urzędu Statystycznego w Białymstoku przebywali w Instytucji Edukacji „Grodzieński College Handlowy” Biełkoopsojuza, gdzie przeprowadzili zajęcia edukacyjne dla uczniów tej szkoły na temat „Zasoby informacyjne polskiej statystyki publicznej”.  Przedstawiono zagadnienia takie jak: podstawy prawne polskiej statystyki publicznej, program badań statystycznych statystyki publicznej, zasady udostępniania danych statystycznych, tajemnica statystyczna, formy udostępniania informacji, źródła danych statystycznych (publikacje, komunikaty i obwieszczenia, Portal Informacyjny GUS, bazy danych i rejestry). Osobom obecnym na wykładzie przekazano materiały promocyjno-informacyjne GUS i US Białystok.

 

Zajęcia edukacyjne - Ocena liczebności dzikich zwierząt w ujęciu statystycznym

W dniu 23 kwietnia 2015 r. pracownik Ośrodka Statystyki Leśnictwa i Ochrony Przyrody przeprowadził zajęcia dla uczniów klasy II w Zespole Szkół Mechanicznych w Białymstoku. Celem zajęć było przybliżenie uczniom działalności Urzędu związanej z realizacją badań statystycznych z zakresu leśnictwa i ochrony przyrody, ze szczególnym uwzględnieniem pozyskiwania i udostępniania danych statystycznych dotyczących liczebności zwierząt chronionych i łownych w Polsce. Podczas spotkania zaprezentowane zostały również dostępne źródła informacji statystycznej, w tym publikacje oraz Bank Danych Lokalnych.

Cykl wykładów i warsztaty dla studentów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

W okresie marzec-kwiecień 2015 r. przedstawiciele Urzędu Statystycznego w Białymstoku przeprowadzili wykłady dla blisko 170 studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Spotkania miały charakter wykładowo-warsztatowy i obejmowały następujące tematy:

1. Zasoby informacyjne polskiej statystyki publicznej

2. Badania ankietowe (na przykładzie badań budżetów gospodarstw domowych)

3. Organizacja badań statystycznych - PBSSP

4. Zakładanie działalności gospodarczej krok po kroku

5. Spisy powszechne jako źródło wiedzy o społeczeństwie i rolnictwie

6. REGON i TERYT - rejestry urzędowe prowadzone przez statystykę publiczną

7. Bank Danych Lokalnych jako nowoczesny instrument udostępniania danych statystycznych

Dzień Statystyki Polskiej w Urzędzie Statystycznym w Białymstoku

Warsztaty dla pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku

W dniu 9 marca 2015 r. pracownicy Informatorium Statystycznego w Podlaskim Ośrodku Badań Regionalnych przeprowadzili warsztaty pt. Portal Geostatystyczny – narzędzie do przestrzennej wizualizacji danych statystycznych. Zajęcia skierowane były do pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku. Uczestnicy szkolenia zapoznali się z zasobem informacyjnym Portalu Geostatystycznego, a w trakcie zajęć praktycznych generowali mapy, prezentując zjawiska tematyczne za pomocą kartogramów i kartodiagramów. Pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku poznali także inne funkcjonalności portalu, takie jak: wyszukiwanie jednostek administracyjnych, miejscowości czy zjawisk tematycznych, selekcja i identyfikacja obiektów, prezentacja statystyk i wykresów dla wybranych obszarów oraz tworzenie raportów.

Zajęcia edukacyjne dla dzieci - Statystyka leśnictwa i ochrony przyrody dla dzieci

W dniach 12 i 20 marca 2015 r., w ramach obchodów Dnia Statystyki Polskiej, przeprowadzone zostały zajęcia edukacyjne pt. Statystyka leśnictwa i ochrony przyrody dla dzieci. W zajęciach wzięli udział uczniowie klasy III Szkoły Podstawowej Sióstr Misjonarek Św. Rodziny im. Bł. Bolesławy Lament w Białymstoku oraz klasy II Szkoły Podstawowej Nr 1 w Białymstoku im. Juliusza Słowackiego. Podczas spotkań specjaliści z Ośrodka Statystyki Leśnictwa i Ochrony Przyrody omówili następujące zagadnienia: pojęcie statystyki, strukturę powierzchni gruntów w Polsce, udział procentowy podstawowych gatunków drzew, występowanie poszczególnych typów lasów, lesistość, główne zagrożenia lasów oraz podstawowe dane z zakresu ochrony przyrody. W trakcie zajęć dzieci wykonywały prace plastyczne, rozwiązywały rebusy i zagadki. Uczniowie otrzymali materiały promocyjne Urzędu Statystycznego w Białymstoku oraz okolicznościowe dyplomy. Opiekunom klas przekazane zostały publikacje Urzędu na potrzeby szkolnych bibliotek.

Portal Geostatystyczny – narzędzie do przestrzennej wizualizacji danych statystycznych

W dniu 30 stycznia 2015 r. pracownicy Informatorium w Podlaskim Ośrodku Badań Regionalnych Urzędu Statystycznego w Białymstoku przeprowadzili na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku warsztaty pt.: „Portal Geostatystyczny – narzędzie do przestrzennej wizualizacji danych statystycznych”. Zajęcia skierowane były do studentów, pracowników naukowo-dydaktycznych  oraz doktorantów.

Uczestnicy szkolenia zapoznali się z zasobem informacyjnym Portalu Geostatystycznego, a także z możliwościami praktycznego zastosowania jego narzędzi takich jak: mapy tematyczne (kartogramy, kartodiagramy), wykresy, statystyki zjawiska, raporty.

STRATEG – baza wskaźników kluczowych dla monitorowania polityki rozwoju

W dniu 23 stycznia 2015 r. pracownicy Informatorium w Podlaskim Ośrodku Badań Regionalnych Urzędu Statystycznego w Białymstoku przeprowadzili na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku warsztaty pt.: „Rola statystyki publicznej w procesie programowania i monitorowania polityki spójności – zasoby informacyjne systemu STRATEG, jego funkcjonalności oraz możliwości wykorzystania”. Zajęcia skierowane były do studentów, pracowników naukowo-dydaktycznych  oraz doktorantów.

Podczas szkolenia uczestnicy zapoznali się z zasobem informacyjnym bazy danych STRATEG, natomiast w trakcie zajęć praktycznych tworzyli raporty na podstawie przygotowanych podczas ćwiczeń tablic, map i wykresów.

Zakładanie działalności gospodarczej krok po kroku

W dniu 16 stycznia 2015 r. pracownicy Wydziału Rejestrów Urzędu Statystycznego w Białymstoku przeprowadzili na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku wykład pt. „Zakładanie działalności gospodarczej krok po kroku”. Był on skierowany do studentów, pracowników naukowo-dydaktycznych  oraz doktorantów.

Pracownicy Wydziału Rejestrów Urzędu Statystycznego w Białymstoku przedstawili zasady funkcjonowania krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej REGON, ścieżkę rejestracji przedsiębiorców wpisywanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) oraz Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). Podczas spotkania przekazano słuchaczom praktyczną wiedzę dotyczącą rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej oraz przygotowywania dokumentów rejestracyjnych.

Zasoby informacyjne statystyki publicznej - Ocena liczebności dzikich zwierząt w ujęciu statystycznym

W dniu 11 grudnia 2014 r. pracownik Ośrodka Statystyki Leśnictwa i Ochrony Przyrody wygłosił wykład dla uczniów klasy II w Zespole Szkół Mechanicznych w Białymstoku. Celem zajęć było przybliżenie uczniom działalności Urzędu związanej z realizacją badań statystycznych z zakresu leśnictwa i ochrony przyrody, ze szczególnym uwzględnieniem pozyskiwania i udostępniania danych statystycznych dotyczących liczebności zwierząt chronionych i łownych w Polsce. Zaprezentowano również dostępne źródła informacji statystycznej, w tym publikacje branżowe oraz Bank Danych Lokalnych.

STRATEG – baza wskaźników kluczowych dla monitorowania polityki rozwoju

W dniu 9 grudnia 2014 r. w Urzędzie Statystycznym w Białymstoku odbyły się warsztaty pt.: „Rola statystyki publicznej w procesie programowania i monitorowania polityki spójności – zasoby informacyjne systemu STRATEG, jego funkcjonalności oraz możliwości wykorzystania”. Szkolenie przeprowadzili pracownicy Informatorium Podlaskiego Ośrodka Badań Regionalnych, a wzięli w nim udział przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku.

Podczas warsztatów uczestnicy zapoznali się z zasobem informacyjnym bazy danych STRATEG, natomiast w trakcie zajęć praktycznych tworzyli raporty na podstawie przygotowanych podczas ćwiczeń tablic, map i wykresów.

STRATEG – baza wskaźników kluczowych dla monitorowania polityki rozwoju

W dniach 21, 24, 25, 26 i 27 listopada 2014 r. w ramach promocji zasobów informacyjnych polskiej statystyki publicznej pracownicy Informatorium Podlaskiego Ośrodka Badań Regionalnych Urzędu Statystycznego w Białymstoku przeprowadzili cykl warsztatów pt.: „Rola statystyki publicznej w procesie programowania i monitorowania polityki spójności – zasoby informacyjne systemu STRATEG, jego funkcjonalności oraz możliwości wykorzystania”. W szkoleniu wzięli udział przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego . W pięciu spotkaniach uczestniczyło łącznie 60 osób.

Głównym celem warsztatów było zaznajomienie uczestników z koncepcją i możliwościami bazy danych STRATEG. Podczas części teoretycznej omówiona została zawartość systemu oraz sposoby prezentowania i wyszukiwania wskaźników. W części praktycznej szkolenia pracownicy Urzędu Marszałkowskiego poznali funkcjonalności bazy ułatwiające analizę zjawisk w formie wykresów, map i raportów.

 

Zakładanie działalności gospodarczej krok po kroku

W dniu 21 listopada 2014 r. w Zespole Szkół Gastronomicznych w Białymstoku odbyły się trzy spotkania edukacyjne na temat „Zakładanie działalności gospodarczej krok po kroku”. Pracownicy Wydziału Rejestrów Urzędu Statystycznego w Białymstoku przedstawili uczniom zasady funkcjonowania krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej REGON. Ponadto zapoznali ich ze ścieżką rejestracji przedsiębiorców wpisywanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) oraz Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). Na spotkaniu przekazano słuchaczom praktyczną wiedzę dotyczącą rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej oraz przygotowywania dokumentów rejestracyjnych.

STRATEG – baza wskaźników kluczowych dla monitorowania polityki rozwoju

W dniu 20 listopada 2014 r. odbyło się spotkanie informacyjno-konsultacyjne z przedstawicielami administracji rządowej i samorządowej w województwie podlaskim w sprawie projektu „Programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2016”. W ramach spotkania pracownicy Informatorium Podlaskiego Ośrodka Badań Regionalnych Urzędu Statystycznego w Białymstoku przeprowadzili warsztaty pt.: „Rola statystyki publicznej w procesie programowania i monitorowania polityki spójności – zasoby informacyjne systemu STRATEG, jego funkcjonalności oraz możliwości wykorzystania”. Podczas szkolenia uczestnicy zapoznali się z zasobem informacyjnym bazy danych STRATEG, natomiast w trakcie zajęć praktycznych tworzyli raporty na podstawie przygotowanych przez nich podczas ćwiczeń tablic, map i wykresów.

Statystyka leśnictwa i ochrony przyrody dla dzieci

W dniach  2, 8 i 9 października br. specjaliści z Ośrodka Statystyki Leśnictwa i Ochrony Przyrody Urzędu Statystycznego w Białymstoku przeprowadzili zajęcia edukacyjne dla uczniów klas II i III Szkoły Podstawowej nr 44 w Białymstoku.
Celem spotkań było zapoznanie uczniów z działalnością Urzędu związaną z realizacją badań statystycznych z zakresu leśnictwa i ochrony przyrody. Były to 45-minutowe lekcje wzbogacone ćwiczeniami praktycznymi, w trakcie których dzieci wykonywały prace plastyczne, rozwiązywały rebusy i zagadki. Omawiane były m.in. następujące zagadnienia: podstawowe gatunki drzew, rodzaje lasów, lesistość w Polsce, główne zagrożenia lasów, działania zapobiegające niszczeniu przyrody oraz podstawowe formy ochrony przyrody w ujęciu statystycznym.
Uczniowie otrzymali okolicznościowe dyplomy. Na potrzeby szkolnej biblioteki zostały przekazane publikacje statystyczne.
Zajęcia spotkały się z dużym zainteresowaniem uczestników, a grono pedagogiczne wyraziło chęć dalszej współpracy.

Statystyka wokół nas

23 września 2014 r. pracownik Podlaskiego Ośrodka Badań Regionalnych Urzędu Statystycznego w Białymstoku przeprowadził zajęcia edukacyjne wśród uczniów klasy „0” w Szkole Podstawowej w Kleosinie. Podczas spotkania dzieci zdobyły podstawową wiedzę z zakresu statystyki, m.in. co rozumiemy pod pojęciem statystyki, kto to jest statystyk i czym się zajmuje oraz w jakim celu pozyskuje się dane.
Uczniowie mieli również możliwość spróbowania swoich sił jako ankieterzy statystyczni, a następnie zaprezentowania wyników przeprowadzonych badań na rysunkach.


Statystyka wokół nas

24 czerwca 2014 r. pracownik Podlaskiego Ośrodka Badań Regionalnych Urzędu Statystycznego w Białymstoku, w ramach działań edukacyjnych, odwiedził uczniów klasy Ib w Szkole Podstawowej w Kleosinie. Lekcja poświęcona była pracy statystyka w urzędzie statystycznym oraz podstawowym zagadnieniom związanym ze statystyką i metodami prezentacji danych.
Podczas spotkania dzieci miały możliwość poczuć się jak mali statystycy. Tworząc portret statystycznego ucznia w swojej klasie liczyły ile jest dziewczynek, a ilu chłopców, czy liczniejsza jest grupa dzieci mających siostrę, czy brata oraz jaką dyscyplinę sportową i owoce najbardziej lubią.  
Na zakończenie zajęć uczniowie próbowali interpretować wyniki badań statystycznych na podstawie otrzymanych wykresów i dołączonych do nich pytań.
Każde z dzieci otrzymało pamiątkowe gadżety z logo Urzędu Statystycznego w Białymstoku.
 


Mały statystyk

23 czerwca 2014 r. pracownik Podlaskiego Ośrodka Badań Regionalnych Urzędu Statystycznego w Białymstoku, w ramach działań edukacyjnych, odwiedził Niepubliczne Przedszkole Kraina Dziecka w Ignatkach-Osiedle. Na specjalnie zorganizowanych zajęciach przedszkolaki z grupy „Motylków” i „Pszczółek” poznawały czym jest statystyka i dlaczego jest tak ważna dla nas wszystkich.
Podczas spotkania dzieci miały okazję zamienić się w małych statystyków. Tworząc portret statystycznego przedszkolaka w swojej grupie liczyły, m.in. ile jest dziewczynek, a ilu chłopców, jaki kolor, owoc i zwierzątko domowe najbardziej lubią.
Na koniec zajęć każde z dzieci otrzymało pamiątkowe naklejki oraz gadżety z logo Urzędu Statystycznego w Białymstoku.

Zasoby informacyjne statystyki publicznej

18 czerwca 2014 r. w XI Liceum Ogólnokształcącym im. Rotmistrza W. Pileckiego w Białymstoku odbyły się zajęcia edukacyjne, wśród uczniów klas pierwszych, na temat zasobów informacyjnych statystyki publicznej.
Pracownicy Podlaskiego Ośrodka Badań Regionalnych omówili system statystyki publicznej oraz źródła i zasady udostępniania danych. Głównym celem lekcji było zdobycie przez uczniów umiejętności korzystania ze źródeł statystycznych oraz samodzielnego wyszukiwania danych w Banku Danych Lokalnych i bazie Demografia.
Na koniec zajęć młodzież otrzymała pamiątkowe gadżety z logo Urzędu Statystycznego.


Do góry