Ogólny klimat koniunktury w przedsiębiorstwach z siedzibą w województwie podlaskim oceniany jest pozytywnie przez przedstawicieli firm należących do większości prezentowanych rodzajów działalności gospodarczej (informacja i komunikacja, zakwaterowanie i gastronomia, handel hurtowy, budownictwo, przetwórstwo przemysłowe, a także handel detaliczny). Nieznacznie negatywne oceny zgłaszają jedynie przedsiębiorstwa z sekcji transport i gospodarka magazynowa.