Ogólny klimat koniunktury w przedsiębiorstwach z siedzibą w województwie podlaskim jest oceniany pozytywnie przez podmioty ze wszystkich prezentowanych rodzajów działalności gospodarczej, najlepiej – przez przedstawicieli firm z sekcji informacja i komunikacja. Największe trudności napotykane przez przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą w zakresie usług, budownictwa oraz handlu hurtowego i detalicznego związane są z kosztami zatrudnienia i konkurencją na rynku (w przypadku usług – konkurencją firm krajowych).