Ogólny klimat koniunktury w przedsiębiorstwach z siedzibą w województwie podlaskim oceniany jest pozytywnie przez przedstawicieli firm należących do większości prezentowanych rodzajów działalności gospodarczej (przetwórstwo przemysłowe, transport i gospodarka magazynowa, handel hurtowy, zakwaterowanie i gastronomia, budownictwo, a także handel detaliczny). Nieznacznie negatywne oceny zgłaszają jedynie przedsiębiorstwa z sekcji informacja i komunikacja.