Koniunktura oceniana jest optymistycznie przez przedsiębiorców z następujących rodzajów działalności: budownictwo, przetwórstwo przemysłowe oraz zakwaterowanie i gastronomia. Niekorzystne opinie zgłaszają jednostki prowadzące działalność z zakresu transportu i gospodarki magazynowej, handlu detalicznego i hurtowego, a także informacji i komunikacji.