We wrześniu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury we wszystkich prezentowanych obszarach gospodarki kształtuje się na poziomie niższym lub zbliżonym do notowanego w sierpniu. Największe pogorszenie ocen odnotowano w działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi.