W większości badanych obszarów przedsiębiorcy we wrześniu br. oceniają koniunkturę pozytywnie. Najbardziej optymistyczne oceny formułowane są przez prowadzących działalność w zakresie przetwórstwa przemysłowego, najbardziej negatywne – przez firmy z sekcji transport i gospodarka magazynowa. W większości obszarów oceny bieżące („diagnozy”) poprawiły się lub są podobne jak przed miesiącem, natomiast oczekiwania („prognozy”) pogorszyły się. Do badania za bieżący miesiąc – odpowiedzi udzielane w okresie od 1 do 10 września – dołączono moduł pytań diagnozujący wpływ pandemii COVID-19 na koniunkturę gospodarczą