We wszystkich badanych obszarach przedsiębiorcy w październiku oceniają koniunkturę bardziej negatywnie niż we wrześniu. Największy spadek wskaźnika ogólnego klimatu koniunktury odnotowano w sekcji transport i gospodarka magazynowa. Do badania za bieżący miesiąc – odpowiedzi udzielane w okresie od 1 do 10 dnia bm. – dołączono moduł pytań diagnozujących wpływ wojny w Ukrainie na koniunkturę gospodarczą oraz dotyczących procesów cenowych (wyniki w Aneksie).