W większości badanych obszarów przedsiębiorcy w maju oceniają koniunkturę gorzej niż w kwietniu. Największe pogorszenie nastąpiło w sekcji transport i gospodarka magazynowa, największa poprawa – w sekcji zakwaterowanie i gastronomia. Do badania za bieżący miesiąc – odpowiedzi udzielane w okresie od 1 do 10 dnia bm. – dołączono moduł pytań diagnozujący wpływ pandemii COVID-19 oraz wojny w Ukrainie na koniunkturę gospodarczą (wyniki w Aneksie).