W większości badanych obszarów przedsiębiorcy w październiku br. oceniają koniunkturę gorzej niż we wrześniu br. Najgorsze oceny w tym zakresie odnotowano w sekcji zakwaterowanie i gastronomia, najlepsze – w sekcji informacja i komunikacja. W większości obszarów oceny bieżące („diagnozy”) poprawiły się lub są podobne jak przed miesiącem, natomiast oczekiwania („prognozy”) pogorszyły się lub są podobne jak przed miesiącem we wszystkich obszarach.
Do badania za październik br. – odpowiedzi udzielane w okresie od 1 do 10 października – dołączono moduł pytań diagnozujący wpływ pandemii COVID-19 na koniunkturę gospodarczą (wyniki w Aneksie).