Koniunktura oceniana jest optymistycznie przez przedsiębiorców z następujących sekcji: budownictwo, przetwórstwo przemysłowe oraz informacja i komunikacja. Niekorzystne opinie zgłaszają jednostki prowadzące działalność z zakresu transportu i gospodarki magazynowej oraz – w mniejszym stopniu – handlu hurtowego i detalicznego, a także zakwaterowania i gastronomii.