W większości badanych obszarów przedsiębiorcy w kwietniu br. oceniają koniunkturę lepiej niż w marcu br. Wyjątkiem jest sekcja informacja i komunikacja oraz handel detaliczny, gdzie oceny spadły. Składowa „prognostyczna” poprawiła się w większości obszarów.