W większości badanych obszarów przedsiębiorcy w maju br. oceniają koniunkturę negatywnie. Najbardziej pesymistyczne oceny formułowane są przez prowadzących działalność w zakresie transportu i gospodarki magazynowej, najbardziej pozytywne – przez firmy z sekcji przetwórstwo przemysłowe. W większości obszarów oceny bieżące („diagnozy”) oraz oczekiwania („prognozy”) poprawiły się lub są podobne jak przed miesiącem