Koniunktura jest oceniana negatywnie przez podmioty z większości prezentowanych rodzajów działalności gospodarczej, najgorzej przez przedstawicieli firm z sekcji zakwaterowanie i gastronomia. Najbardziej pozytywne oceny zgłaszają przedsiębiorstwa budowlane.