Koniunktura oceniana jest optymistycznie przez przedsiębiorców z następujących rodzajów działalności: budownictwo, przetwórstwo przemysłowe oraz handel hurtowy. Niekorzystne opinie zgłaszają jednostki prowadzące działalność z zakresu transportu i gospodarki magazynowej oraz – w mniejszym stopniu – zakwaterowania i gastronomii, informacji i komunikacji, a także handlu detalicznego.