Koniunktura oceniana jest optymistycznie przez przedsiębiorców z następujących rodzajów działalności: budownictwo, informacja i komunikacja oraz przetwórstwo przemysłowe. Niekorzystne opinie zgłaszają jednostki prowadzące działalność z zakresu transportu i gospodarki magazynowej, handlu hurtowego, zakwaterowania i gastronomii, a także handlu detalicznego.