Ogólny klimat koniunktury w przedsiębiorstwach z siedzibą w województwie podlaskim jest oceniany pozytywnie przez podmioty ze wszystkich prezentowanych rodzajów działalności gospodarczej, najlepiej –przez przedstawicieli firm z sekcji informacja i komunikacja. Największe trudności napotykane przez przedsiębiorstwa budowlane związane są z kosztami zatrudnienia. Bariera ta jest wymieniana na drugim miejscu przez firmy z pozostałych prezentowanych rodzajów działalności gospodarczej. Dla przedsiębiorstw handlowych największym utrudnieniem jest konkurencja na rynku, istotna również dla jednostek budowlanych.