Koniunktura oceniana jest optymistycznie przez przedsiębiorców z następujących rodzajów działalności: budownictwo, przetwórstwo przemysłowe oraz handel detaliczny. Niekorzystne opinie zgłaszają jednostki prowadzące działalność z zakresu informacji i komunikacji, transportu i gospodarki magazynowej, zakwaterowania i gastronomii, a także handlu hurtowego.