Ogólny klimat koniunktury w przedsiębiorstwach z siedzibą w województwie podlaskim jest oceniany pozytywnie przez podmioty z większości prezentowanych rodzajów działalności gospodarczej, najlepiej – przez przedstawicieli firm z sekcji informacja i komunikacja (jedynie te jednostki formułują opinie bardziej korzystne niż przed miesiącem). Nieznacznie negatywne oceny zgłaszają przedsiębiorstwa z sekcji transport i gospodarka magazynowa.