Ogólny klimat koniunktury w przedsiębiorstwach z siedzibą w województwie podlaskim oceniany jest pozytywnie przez przedstawicieli firm ze wszystkich badanych rodzajów działalności gospodarczej, dla większości oceny te są bardziej optymistyczne niż przed miesiącem. Mniej korzystne opinie są formułowane przez przedsiębiorstwa budowlane. Utrzymują się nieznacznie pozytywne oceny sygnalizowane w lutym przez podmioty z sekcji zakwaterowanie i gastronomia.