Ogólny klimat koniunktury w przedsiębiorstwach z siedzibą w województwie podlaskim jest oceniany pozytywnie przez podmioty ze wszystkich prezentowanych rodzajów działalności gospodarczej, najlepiej – przez przedstawicieli firm z sekcji zakwaterowanie i gastronomia oraz informacja i komunikacja (jedynie w tych sekcjach opinie są bardziej korzystne niż przed miesiącem).