Koniunktura oceniana jest optymistycznie przez przedsiębiorców z następujących sekcji: budownictwo, przetwórstwo przemysłowe, informacja i komunikacja. Niekorzystne opinie zgłaszają jednostki prowadzące działalność z zakresu transportu i gospodarki magazynowej oraz handlu detalicznego i hurtowego.