W grudniu br. w porównaniu z listopadem br. największe pogorszenie ocen nastąpiło w sekcji transport i gospodarka magazynowa, największa poprawa – w sekcji handel hurtowy. Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury jest najniższy w sekcji zakwaterowanie i gastronomia, najwyższy – w sekcji informacja i komunikacja.