W większości badanych obszarów przedsiębiorcy w styczniu oceniają koniunkturę pozytywnie. Najbardziej optymistyczne oceny formułowane są przez prowadzących działalność w zakresie
informacji i komunikacji, najbardziej negatywne – przez firmy z sekcji transport i gospodarka magazynowa.