Koniunktura jest oceniana pozytywnie przez podmioty z większości prezentowanych rodzajów działalności gospodarczej, najlepiej w budownictwie. Niekorzystnie oceniają koniunkturę jedynie przedstawiciele firm z sekcji transport i gospodarka magazynowa.