Koniunktura oceniana jest optymistycznie przez przedsiębiorców z następujących sekcji: budownictwo, transport i gospodarka magazynowa, przetwórstwo przemysłowe. Niekorzystne opinie zgłaszają jednostki prowadzące działalność z zakresu handlu detalicznego, zakwaterowania i gastronomii, informacji i komunikacji, a także handlu hurtowego.