W większości badanych obszarów przedsiębiorcy w lipcu br. oceniają koniunkturę mniej pesymistycznie niż w czerwcu br. Największy wzrost ocen w tym zakresie odnotowano w sekcji zakwaterowanie i gastronomia oraz informacja i komunikacja. Tylko w sekcji budownictwo oceny są podobne jak przed miesiącem.

Do badania za lipiec br. – odpowiedzi udzielane w okresie od 1 do 10 lipca – dołączono moduł pytań diagnozujący wpływ pandemii COVID-19 na koniunkturę gospodarczą (wyniki w Aneksie do Informacji).