W maju 2019 r. koniunktura oceniana jest pozytywnie przez podmioty z większości prezentowanych rodzajów działalności gospodarczej, najlepiej – przez przedstawicieli firm z sekcji transport i gospodarka magazynowa oraz budownictwo. Negatywne oceny zgłaszają jedynie przedsiębiorstwa z handlu detalicznego.