W większości badanych obszarów przedsiębiorcy w lipcu oceniają koniunkturę gorzej niż w czerwcu. Największe pogorszenie nastąpiło w działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi. Wyjątkiem jest sekcja informacja i komunikacja, gdzie oceny wzrosły oraz przetwórstwo przemysłowe, gdzie oceny są podobne jak przed miesiącem.