Koniunktura oceniana jest optymistycznie przez przedsiębiorców z następujących rodzajów działalności: budownictwo, przetwórstwo przemysłowe oraz informacja i komunikacja. Niekorzystne opinie zgłaszają jednostki prowadzące działalność z zakresu transportu i gospodarki magazynowej, zakwaterowania i gastronomii, handlu hurtowego, a także handlu detalicznego.