Koniunktura oceniana jest optymistycznie przez przedsiębiorców z następujących rodzajów działalności: budownictwo, przetwórstwo przemysłowe, informacja i komunikacja. Niekorzystne opinie zgłaszają jednostki prowadzące działalność z zakresu transportu i gospodarki magazynowej, handlu hurtowego, a także handlu detalicznego.