Ogólny klimat koniunktury w przedsiębiorstwach z siedzibą w województwie podlaskim jest oceniany pozytywnie przez podmioty z większości prezentowanych rodzajów działalności gospodarczej, najlepiej – przez przedstawicieli firm z sekcji budownictwo oraz zakwaterowanie i gastronomia. Negatywne oceny zgłaszają jedynie przedsiębiorstwa z sekcji informacja i komunikacja.