Ogólny klimat koniunktury jest oceniany pozytywnie przez przedsiębiorców z większości prezentowanych rodzajów działalności gospodarczej, najlepiej – przez przedstawicieli firm z sekcji budownictwo. Negatywne oceny zgłaszają jedynie przedsiębiorstwa z sekcji informacja i komunikacja.