Koniunktura jest oceniana pozytywnie przez podmioty z większości prezentowanych rodzajów działalności gospodarczej, najbardziej korzystnie i podobnie jak przed miesiącem – przez przedstawicieli firm budowlanych. Negatywne i gorsze niż przed miesiącem oceny zgłaszają jedynie przedsiębiorstwa z sekcji informacja i komunikacja oraz zakwaterowanie i gastronomia.