Przedsiębiorcy z większości prezentowanych rodzajów działalności gospodarczej oceniają koniunkturę korzystnie, najlepiej – przedstawiciele firm z sekcji budownictwo. Negatywne oceny zgłaszają jedynie przedsiębiorstwa z sekcji informacja i komunikacja oraz zakwaterowanie i gastronomia.