Ogólny klimat koniunktury oceniany jest pozytywnie przez podmioty z większości prezentowanych rodzajów działalności gospodarczej, najlepiej – przez przedstawicieli firm z sekcji budownictwo. Negatywne oceny zgłaszają jedynie przedsiębiorstwa z sekcji informacja i komunikacja oraz transport i gospodarka magazynowa.