Przedsiębiorcy z większości prezentowanych rodzajów działalności oceniają w czerwcu koniunkturę korzystnie. Najbardziej optymistyczne opinie formułują podmioty należące do sekcji budownictwo oraz transport i gospodarka magazynowa.