W grudniu br. w większości badanych obszarów oceny koniunktury gospodarczej formułowane przez przedsiębiorców są niekorzystne, ale lepsze od zgłaszanych przed miesiącem. Największa poprawa nastrojów była widoczna w opinii wyrażonej przez podmioty z sekcji budownictwo oraz zakwaterowanie i gastronomia – wzrost wartości wskaźnika ogólnego klimatu koniunktury o ponad 10 w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Jedynie w sekcji informacja i komunikacja wartość tego wskaźnika pozostała bez zmiany.