W większości badanych obszarów przedsiębiorcy w lutym oceniają koniunkturę negatywnie. Ponownie najbardziej pesymistyczne oceny formułowane są przez prowadzących działalność w zakresie transportu i gospodarki magazynowej, najbardziej pozytywne – przez firmy z sekcji informacja i komunikacja.